Kull 9 (2018 – 2021)

Solveig Marie Borgund

Høgskulen på Vestlandet

Kvalitet i barnehagelærarutdanninga – Nasjonale standardarar og lokalt arbeid

×
Solveig Marie Borgund

Solveig Marie Borgund

Høgskulen på Vestlandet

Jørgen Brønseth

Nord universitet

Barnehagelærere og småbarnsforeldres praksis i digitalt foreldresamarbeid

×
Jørgen Brønseth

Jørgen Brønseth

Nord universitet

Alessandra Dieude

Universitetet i Sørøst-Norge

Norwegian faith-based private schools and public schools: a comparative study of the interpretation and enactment of recent learning outcomes-based policies

×
Alessandra Dieude

Alessandra Dieude

Universitetet i Sørøst-Norge

Kristin Gregers Eriksen

Universitetet i Sørøst-Norge

Samfunnsfaget som arena for medborgerskap: Fortellinger om Norge, norskhet og samiskhet

×
Kristin Gregers Eriksen

Kristin Gregers Eriksen

Universitetet i Sørøst-Norge

Beate Goldschmidt-Gjerløw

Universitetet i Agder

Teaching about sexual violence and harassment – a study of social science didactics in Norwegian upper secondary schools

×
Beate Goldschmidt-Gjerløw

Beate Goldschmidt-Gjerløw

Universitetet i Agder

Helene Hauge

Høgskulen på Vestlandet

Argumentasjon som didaktisk praksis i grunnskulelærarutdanninga 1 - 7

×
Helene Hauge

Helene Hauge

Høgskulen på Vestlandet

Ragnvald Holst-Larsen

OsloMet – Storbyuniversitetet

Hvordan utvikle et organisatorisk og yrkesdidaktisk opplegg for et opplæringskontor for lærekandidater i salgsfaget?

×
Ragnvald Holst-Larsen

Ragnvald Holst-Larsen

OsloMet – Storbyuniversitetet

Dag Ove Hovdal

Universitetet i Agder

Erfaringer av og i faget kroppsøving, og fagets rolle i og for ungdommers utvikling og læring

×
Dag Ove Hovdal

Dag Ove Hovdal

Universitetet i Agder

Monica Klungland

Universitetet i Agder

Veve i åpne dører - Didaktisk potensiale i kunst og håndverkundervisningens materialpraksiser

×
Monica Klungland

Monica Klungland

Universitetet i Agder

Selma Dzemidzic Kristiansen

Universitetet i Sørøst-Norge

Cooperative learning in the primary school

Pupils’ interaction and relationships in small cooperative learning context

×
Selma Dzemidzic Kristiansen

Selma Dzemidzic Kristiansen

Universitetet i Sørøst-Norge

Tone Holten Kvistad

NTNU

Arbeid med elevers samtaleferdigheter i norskfaglige gruppesamtaler på 7. trinn

×
Tone Holten Kvistad

Tone Holten Kvistad

NTNU

Lise-Mari Lauritzen

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Skjønnlitterære sykdomsfortellinger i videregående skole

×
Lise-Mari Lauritzen

Lise-Mari Lauritzen

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Dorota Lembrér

Høgskulen på Vestlandet

Parents and teachers perceptions on mathematics activities of young children in Norway

×
Dorota Lembrér

Dorota Lembrér

Høgskulen på Vestlandet

Julie Klovholt Leonardsen

NTNU

Vurdering for læring: Yrkesfaglæreres kunnskap og kompetanse i teori og praksis

×
Julie Klovholt Leonardsen

Julie Klovholt Leonardsen

NTNU

Vibeke Lorentzen

NTNU

Fagspesifikk literacy i norsk og naturfag – forståelse og praksis.

×
Vibeke Lorentzen

Vibeke Lorentzen

NTNU

Julie Lysberg

Bodø kommune

Læreres profesjonsutvikling som kollektivt fenomen

×
Julie Lysberg

Julie Lysberg

Bodø kommune

Tone Rove Nilsen

Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager A/S

Barnehagens praksis med utvalg og tilgjengelighet av lekemateriell: en studie om hvordan lekemateriell brukes i lek og læring for barna i barnehagen.

×
Tone Rove Nilsen

Tone Rove Nilsen

Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager A/S

Helga Norheim

Universitetet i Sørøst-Norge

The impact of relative poverty on European parents’ experiences, expectations and attitudes towards Early Childhood Education and Care

×
Helga Norheim

Helga Norheim

Universitetet i Sørøst-Norge

Morten C. Rustad

Norges idrettshøgskole

Human Practising in Lifestyle Sports and Physical Education.

×
Morten C. Rustad

Morten C. Rustad

Norges idrettshøgskole

Trude Nordli Teksum

Høgskolen i Innlandet

Undervisning i kroppsøving: En case-studie på 1.- 4. trinn

×
Trude Nordli Teksum

Trude Nordli Teksum

Høgskolen i Innlandet

Stine Utler

NTNU

Småskoleelevers makt og politikkforståelse og samfunnsfagundervisningas betydning for utvikling av denne

×
Stine Utler

Stine Utler

NTNU

Øystein Winje

OsloMet – Storbyuniversitetet

Dybdelæring gjennom uteskoleundervisning

×
Øystein Winje

Øystein Winje

OsloMet – Storbyuniversitetet

Bjørnar Ødegårdstuen

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Skriften på veggen – om veggtekster i klasserom på mellomtrinnet

×
Bjørnar Ødegårdstuen

Bjørnar Ødegårdstuen

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Elin Aaness

Nordland fylkeskommune

Dannelse og dybdelæring; utvikling av fagspesifikk kompetanse?

×
Elin Aaness

Elin Aaness

Nordland fylkeskommune

Lene Anundsen

Universitetet i Agder

Literacy-praksis, litterær kompetanse og litterær samtale i andrespråksundervisning for voksne/unge deltakere med kort botid i Norge

×
Lene Anundsen

Lene Anundsen

Universitetet i Agder

Mari Bastøe Bergåker

Universitetet i Sørøst-Norge

Tilhørighet og utdanning -Relasjon mellom elev og skole, og skoledeltakelse.

×
Mari Bastøe Bergåker

Mari Bastøe Bergåker

Universitetet i Sørøst-Norge

Terje André Bringeland

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

PISA: Fremvekst og rolle i utdanningssystemet

×
Terje André Bringeland

Terje André Bringeland

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Lisabeth Carson

Universitetet i Sørøst-Norge

Profesjonsfaglig (digital) kompetanse – rom for innovasjon?

×
Lisabeth Carson

Lisabeth Carson

Universitetet i Sørøst-Norge

Maria-Rosa Raphaela Doublet

Høgskulen på Vestlandet

Språkutvikling hos flerspråklige barnehagebarn – en longitudinell studie

×
Maria-Rosa Raphaela Doublet

Maria-Rosa Raphaela Doublet

Høgskulen på Vestlandet

Ingrid Elna Elden

Nord universitet

Lærerens praksiser i grunnskoleopplæring for voksne

×
Ingrid Elna Elden

Ingrid Elna Elden

Nord universitet

Hilde Forfang

Høgskolen i Innlandet

Skoleledelse i kommuner med gode resultater over tid.

×
Hilde Forfang

Hilde Forfang

Høgskolen i Innlandet

Anette Hagen

Universitetet i Sørøst-Norge

Skjønnlitterære apper i litteraturundervisning.

×
Anette Hagen

Anette Hagen

Universitetet i Sørøst-Norge

Marie Marcelle Hvidsteen Jansen

Høgskulen på Vestlandet

Livssynsmangfold i barnehagen

×
Marie Marcelle Hvidsteen Jansen

Marie Marcelle Hvidsteen Jansen

Høgskulen på Vestlandet

Mette Marit Jenssen

Høgskolen i Innlandet

Pedagogisk ledelse og utvikling av profesjonelle læringsfellesskap i skolen

×
Mette Marit Jenssen

Mette Marit Jenssen

Høgskolen i Innlandet

Elise Margrethe Vike Johannessen

OsloMet – Storbyuniversitetet

Minoritetselevers erfaringer med gruppebaserte fordommer og hatefulle ytringer i skolekonteksten – En kvalitativ studie med fokus på LHBTQ-personer og personer med ikke-europeisk innvandrerbakgrunn

×
Elise Margrethe Vike Johannessen

Elise Margrethe Vike Johannessen

OsloMet – Storbyuniversitetet

Torbjørn Lundhaug

Høgskulen på Vestlandet

En praxeologisk undersøkelse av kroppsøvingsfaget

×
Torbjørn Lundhaug

Torbjørn Lundhaug

Høgskulen på Vestlandet

Tonje Myrebøe

OsloMet – Storbyuniversitetet

Læreres kompetanse til å forebygge elevers gruppebaserte fordommer og hatprat. – En kvalitativ studie som undersøker hvordan lærere i ungdomsskolen erfarer og møter elevers gruppebaserte fordommer og hatefulle ytringer.

×
Tonje Myrebøe

Tonje Myrebøe

OsloMet – Storbyuniversitetet

Petra Røise

Universitetet i Sørøst-Norge

Utvikling av faget Utdanningsvalg i ungdomsskole

×
Petra Røise

Petra Røise

Universitetet i Sørøst-Norge

Hilde Salte

Handelshøyskolen BI

Skoleleder som kollektiv kapasitetsbygger av skolen

×
Hilde Salte

Hilde Salte

Handelshøyskolen BI

Ole Johan Sando

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

ECEC institutions’ physical environments: promoting psychosocial and physical health.

×
Ole Johan Sando

Ole Johan Sando

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Kristin Norum Skoglund

NTNU

“Irregular heartbeats” within inter-organisational partnerships of school and university; exploring interaction within leadership.

×
Kristin Norum Skoglund

Kristin Norum Skoglund

NTNU

Johannes Sæleset

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Naturfagdidatikk – naturfagstudentar si utvikling i praksisopplæringa

×
Johannes Sæleset

Johannes Sæleset

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Kim-Daniel Vattøy

Høgskulen i Volda

Responsive pedagogy and student learning in English language teaching.

×
Kim-Daniel Vattøy

Kim-Daniel Vattøy

Høgskulen i Volda

Jonas Velde

Universitetet i Agder

A Critical Pedagogy of TV-series: A Case Study in a Norwegian Upper-Secondary English Class

×
Jonas Velde

Jonas Velde

Universitetet i Agder