Aktuelt

Covid-19 og NAFOL-aktivitet 2020

På grunn av situasjonen med Covid-19 har NAFOL dessverre ikke fått avviklet fysiske seminarer siden midten av mars. Vi håper at dette endrer seg snart, men inntil videre tilbyr NAFOL foredrag, utvidet veiledning, masterclasser og prosesseminarer gjennom digitale løsninger.


NIFU evaluerer NAFOL

Norges forskningsråd utlyste i vår et oppdrag for ekstern evaluering av NAFOL. Det var Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) som vant dette oppdraget, og de er godt i gang med evalueringen. I den forbindelse er det sendt ut spørreskjema fra NIFU til alle aktive og tidligere NAFOL-studenter. På grunn av GDPR har ikke NAFOL levert e-postlister til NIFU, men NIFU har selv sørget for å hente inn e-postadresser fra offentlige informasjonskilder, slik som institusjonenes/arbeidsgiveres nettsider. NAFOL vil gjerne oppfordre alle mottakere av spørreskjemaet til å svare på dette.

NAFOL-student disputerer

Kim-Daniel Vattøy disputerer 23. oktober ved NTNU. Avhandlingens tittel: «Feedback practice as responsive pedagogy in teaching English as a foreign language».

Seminar ved NTNU, Trondheim

Kull 8 avslutter sin NAFOL-periode med seminar ved NTNU, Trondheim, campus Kalvskinnet. Til seminaret kommer professor May Britt Postholm fra NTNU. Det blir Pecha Kucha og utdeling av deltakerbevis.

NAFOL/HVL NorTED conference 2020

I samarbeid med Høgskulen på Vestlandet og NorTED arrangerer NAFOL digital konferanse 20. til 22. oktober 2020.

EDiTE conference 2020

4.–5. desember 2020. Conference title: International diversity in teacher and higher education research in the 21st century: insights from doctoral students, supervisors, and doctoral school leaders

Mer informasjon om EDiTE-konferansen (PDF)

Ny NAFOL-bok ute nåFremside på bok.

Det er svært gledelig å informere om at NAFOL-boken «Validity and Value of Teacher Education Research» er utgitt på Fagbokforlaget. Daglig leder i NAFOL, professor Kari Smith, er redaktør for boken. Boken er den fjerde i rekken av NAFOL-bøker, og den inneholder en samling forskningsartikler med oppdatert kunnskap om norsk og internasjonal lærerutdanningsforskning.

NAFOL ønsker å rette en stor takk til alle forfatterne som har bidratt i boken. Vi ønsker også å takke Fagbokforlaget for godt og profesjonelt samarbeid underveis i arbeidet med boken.

Boken kan kjøpes via nettsidene til Fagbokforlaget.

Styrking av forskerutdanningen i samarbeid mellom nettverksinstitusjonene

NAFOL-studenter, deltakere i NAFOL alumni og eller andre tilknyttet ph.d.-utdanningen ved NAFOLs nettverksinstitusjoner, kan søke om økonomisk støtte til å sette i gang tiltak som styrker nettverksbyggingen i NAFOL eller nettverksbyggingen med utenlandske kolleger.

Hva er egentlig masterclass og prosesseminar?

Ph.d.-stipendiater som er tatt opp i NAFOL har tilbud om å få arrangert masterclass-veiledning og prosesseminar.

Tips: Skal du skrive engelsk tekst og lurer på oversettelse av termer fra universitets- og høgskolesektoren?

Sjekk ut termbasen til Universitets- og høgskolerådet.

Bli med og gjør NAFOL-siden levende

Vi er opptatt av at våre NAFOL-studenter og veiledere skal være delaktige i NAFOLs virksomhet. Derfor er ph.d.-studentene og veilederne med å prege innholdet ved å skrive tekst til forskerprofilen, reisebrev og konferanseblogg.