Aktuelt

Covid-19 og NAFOL-aktivitet

På grunn av situasjonen med Covid-19 har NAFOL dessverre ikke fått avviklet fysiske seminarer siden våren 2020. Vi håper at dette endrer seg snart. Inntil videre tilbyr NAFOL digitale samlinger, masterclasser og prosesseminarer gjennom digitale løsninger.


NAFOL-student disputerer

Monica Klungland disputerer 23. juni ved Universitetet i Agder. Avhandlingens tittel: «Materiell-kollektiv praksis. En tilnærming til fagdidaktikk for kunst og håndverk».

NAFOL/HVL conference, Bergen, 2021

9.–11. november arrangeres konferansen «Diversity in Teacher Education Research». Foredragsholdere:

  • Førsteamanuensis Oded Ben-Horin (Høgskulen på Vestlandet)
  • Professor Gert Biesta (Maynooth University Ireland and University of Edinburgh)
  • Professor Ellen Beathe Hansen Sandseter (Dronning Mauds Minne Høgskole)
  • Professor Ruben Vanderlinde (Ghent University)

Evaluering av NAFOL: rapporten er klar

Våren 2020 utlyste Norges forskningsråd et oppdrag om ekstern evaluering av NAFOL. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) vant oppdraget. Nå er rapporten publisert på NIFUs nettsider.

Utvidet tilbud om masterclass og prosesseminar

NAFOL-studenter kan gjennomføre masterclass eller prosesseminar via Zoom, utenom ordinære seminartidspunkt. De som ønsker dette kan ta kontakt med kullkoordinator og NAFOL-adminstrasjonen for å avtale tidspunkt, og foreslå navn på aktuell leser/opponent.

NAFOL-bokFremside på bok.

NAFOL-boken «Validity and Value of Teacher Education Research», ble våren 2020 utgitt på Fagbokforlaget. Daglig leder i NAFOL, professor Kari Smith, er redaktør for boken som er den fjerde i rekken av NAFOL-bøker. Den inneholder en samling forskningsartikler med oppdatert kunnskap om norsk og internasjonal lærerutdanningsforskning.

Boken kan kjøpes via nettsidene til Fagbokforlaget.

Styrking av forskerutdanningen i samarbeid mellom nettverksinstitusjonene

NAFOL-studenter, deltakere i NAFOL alumni og eller andre tilknyttet ph.d.-utdanningen ved NAFOLs nettverksinstitusjoner, kan søke om økonomisk støtte til å sette i gang tiltak som styrker nettverksbyggingen i NAFOL eller nettverksbyggingen med utenlandske kolleger.

Tips: Skal du skrive engelsk tekst og lurer på oversettelse av termer fra universitets- og høgskolesektoren?

Sjekk ut termbasen til Universitets- og høgskolerådet.

Bli med og gjør NAFOL-siden levende

Vi er opptatt av at våre NAFOL-studenter og veiledere skal være delaktige i NAFOLs virksomhet. Derfor er ph.d.-studentene og veilederne med å prege innholdet ved å skrive tekst til forskerprofilen, reisebrev og konferanseblogg.