Nasjonal forskerskole for lærerutdanning – NAFOL

Stipendiater samlet utendørs. Foto

NAFOLs hovedmål er å styrke kvaliteten i alle typer lærerutdanning gjennom en målrettet, robust og langsiktig satsing på organisert forskerutdanning i et nasjonalt nettverk av samarbeidende institusjoner. NAFOLs nettverk består av 17 norske høgskoler og universitet.


Aktuelt

NAFOL-studenter disputerer

Åse Norunn Nedrebø Bruvik disputerer 20. mai ved OsloMet. Tittel på avhandlingen: Yrkesfaglærerens tilrettelegging for elevmedvirkning og opplæring i spennings-feltet mellom det som er yrkesrelevant, det som motiverer, og det som er mulig.

Geir Aaserud disputerer 3. juni ved NTNU. Tittel på avhandlingen: «Barnehagelærernes erfaringsprosesser. En narrativ studie om profesjonell utvikling basert på fortellinger fra barnehagelærerstudenter og barnehagelærere».

Avslutningsseminar for kull 10

16.–17. juni 2022 arrangeres det avslutningsseminar i Trondheim for kull 10.

NAFOL final conference 2022: Looking back – planning ahead

The Norwegian National Research School in Teacher Education (NAFOL) completes nearly 12 years of supporting emerging researchers working in schools and teacher education. We are pleased to invite you to our final event.

Evaluering av NAFOL: rapporten er klar

Våren 2020 utlyste Norges forskningsråd et oppdrag om ekstern evaluering av NAFOL. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) vant oppdraget. Rapporten er publisert på NIFUs nettsider.

Utvidet tilbud om masterclass og prosesseminar

NAFOL-studenter kan gjennomføre masterclass eller prosesseminar via Zoom, utenom ordinære seminartidspunkt. De som ønsker dette kan ta kontakt med kullkoordinator og NAFOL-adminstrasjonen for å avtale tidspunkt, og foreslå navn på aktuell leser/opponent.

NAFOL-bokFremside på bok.

NAFOL-boken «Validity and Value of Teacher Education Research», ble våren 2020 utgitt på Fagbokforlaget. Daglig leder i NAFOL, professor Kari Smith, er redaktør for boken som er den fjerde i rekken av NAFOL-bøker. Den inneholder en samling forskningsartikler med oppdatert kunnskap om norsk og internasjonal lærerutdanningsforskning.

Boken kan kjøpes via nettsidene til Fagbokforlaget.

Styrking av forskerutdanningen i samarbeid mellom nettverksinstitusjonene

NAFOL-studenter, deltakere i NAFOL alumni og eller andre tilknyttet ph.d.-utdanningen ved NAFOLs nettverksinstitusjoner, kan søke om økonomisk støtte til å sette i gang tiltak som styrker nettverksbyggingen i NAFOL eller nettverksbyggingen med utenlandske kolleger.

Tips: Skal du skrive engelsk tekst og lurer på oversettelse av termer fra universitets- og høgskolesektoren?

Sjekk ut termbasen til Universitets- og høgskolerådet.

Bli med og gjør NAFOL-siden levende

Vi er opptatt av at våre NAFOL-studenter skal være delaktige i NAFOLs virksomhet. Derfor er ph.d.-studentene med å prege innholdet ved å skrive tekst til forskerprofilen, reisebrev og konferanseblogg.

1455812368_facebook_circle


Følg NAFOL på Facebook

 


Logo Forskningsrådet NAFOL er finansiert av Norges forskningsråd i perioden 2010–2022.