Nasjonal forskerskole for lærerutdanning – NAFOL

Stipendiater samlet utendørs. Foto

NAFOL er historie

NAFOL hadde prosjektperiode fra januar 2010 til 30. juni 2022. NAFOL-prosjektet er nå avsluttet.

NAFOLs hovedmål var å styrke kvaliteten i alle typer lærerutdanning gjennom en målrettet, robust og langsiktig satsing på organisert forskerutdanning i et nasjonalt nettverk av samarbeidende institusjoner. NAFOLs nettverk består av 17 norske høgskoler og universitet.


NAFOL-bøkene er tilgjengelige som open access

Evaluering av NAFOL

Våren 2020 utlyste Norges forskningsråd et oppdrag om ekstern evaluering av NAFOL. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) vant oppdraget. Rapporten er publisert på NIFUs nettsider.

 


Logo Forskningsrådet NAFOL var finansiert av Norges forskningsråd i perioden 2010– 30 juni 2022.