Aktuelt

Covid-19 og NAFOL-aktivitet 2020

På grunn av situasjonen med Covid-19 har NAFOL dessverre ikke fått avviklet fysiske seminarer siden midten av mars. Vi håper at dette endrer seg snart, men inntil videre tilbyr NAFOL foredrag, utvidet veiledning, masterclasser og prosesseminarer gjennom digitale løsninger.


NAFOL-studenter disputerer

Mulighet for masterclass og prosesseminar

NAFOL-studenter kan nå få gjennomføre masterclass eller prosesseminar via Zoom, utenom ordinære seminartidspunkt. NAFOL-studenter som ønsker dette kan ta kontakt med kullkoordinator for å gjøre en avtale, og foreslå gjerne navn på aktuell leser/opponent.

Utsatt konferanse

I påvente av en tryggere smittesituasjon rundt Covid-19 har Høgskulen på Vestlandet og NAFOL besluttet å utsette den planlagte konferansen i Bergen i mars 2021. De nye datoene for konferansen er 9. til 11. november 2021, og vi håper at det da vil være mulig for oss å møtes til en fysisk konferanse i Bergen.

NIFU evaluerer NAFOL

Norges forskningsråd utlyste i vår et oppdrag for ekstern evaluering av NAFOL. Det var Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) som vant dette oppdraget, og de er godt i gang med evalueringen. I den forbindelse er det sendt ut spørreskjema fra NIFU til alle aktive og tidligere NAFOL-studenter. På grunn av GDPR har ikke NAFOL levert e-postlister til NIFU, men NIFU har selv sørget for å hente inn e-postadresser fra offentlige informasjonskilder, slik som institusjonenes/arbeidsgiveres nettsider. NAFOL vil gjerne oppfordre alle mottakere av spørreskjemaet til å svare på dette.

EDiTE conference 2020

4.–5. desember 2020. Conference title: International diversity in teacher and higher education research in the 21st century: insights from doctoral students, supervisors, and doctoral school leaders

Mer informasjon om EDiTE-konferansen (PDF)

Ny NAFOL-bokFremside på bok.

NAFOL-boken «Validity and Value of Teacher Education Research», utgitt på Fagbokforlaget er ute nå. Daglig leder i NAFOL, professor Kari Smith, er redaktør for boken. Boken er den fjerde i rekken av NAFOL-bøker, og den inneholder en samling forskningsartikler med oppdatert kunnskap om norsk og internasjonal lærerutdanningsforskning.

Boken kan kjøpes via nettsidene til Fagbokforlaget.

Styrking av forskerutdanningen i samarbeid mellom nettverksinstitusjonene

NAFOL-studenter, deltakere i NAFOL alumni og eller andre tilknyttet ph.d.-utdanningen ved NAFOLs nettverksinstitusjoner, kan søke om økonomisk støtte til å sette i gang tiltak som styrker nettverksbyggingen i NAFOL eller nettverksbyggingen med utenlandske kolleger.

Hva er egentlig masterclass og prosesseminar?

Ph.d.-stipendiater som er tatt opp i NAFOL har tilbud om å få arrangert masterclass-veiledning og prosesseminar.

Tips: Skal du skrive engelsk tekst og lurer på oversettelse av termer fra universitets- og høgskolesektoren?

Sjekk ut termbasen til Universitets- og høgskolerådet.

Bli med og gjør NAFOL-siden levende

Vi er opptatt av at våre NAFOL-studenter og veiledere skal være delaktige i NAFOLs virksomhet. Derfor er ph.d.-studentene og veilederne med å prege innholdet ved å skrive tekst til forskerprofilen, reisebrev og konferanseblogg.