Aktuelt

Covid-19 og NAFOL-aktivitet

På grunn av situasjonen med Covid-19 har NAFOL dessverre ikke fått avviklet fysiske seminarer siden våren 2020. Vi håper at dette endrer seg snart. Inntil videre tilbyr NAFOL digitale samlinger, masterclasser og prosesseminarer gjennom digitale løsninger.


NAFOL-student disputerer

Kristin Eide disputerer 22. januar ved NTNU. Avhandlingens tittel: «Kultur i endring – Erfarne læreres beskrivelser av endrede maktforhold i skolen».

Seminar med professor Lily Orland-Barak og førsteamanuensis Oded Ben-Horin

I januar har NAFOL-studentene i kull 10 seminar med blant annet professor Lily Orland-Barak (University of Haifa) og førsteamanuensis Oded Ben-Horin (Høgskulen på Vestlandet).

Seminar med førsteamanuensis Marte Bentzen og førsteamanuensis Reidar Säfvenbom

I januar har NAFOL-studentene i kull 9 seminar med blant annet førsteamanuensis Marte Bentzen og førsteamanuensis Reidar Säfvenbom, begge fra Norges idrettshøgskole.

Utvidet tilbud om masterclass og prosesseminar

NAFOL-studenter kan gjennomføre masterclass eller prosesseminar via Zoom, utenom ordinære seminartidspunkt. De som ønsker dette kan ta kontakt med kullkoordinator og NAFOL-adminstrasjonen for å avtale tidspunkt, og foreslå navn på aktuell leser/opponent.

Konferanse høsten 2021

I påvente av en tryggere smittesituasjon rundt Covid-19 har Høgskulen på Vestlandet og NAFOL besluttet å flytte konferansen til november 2021. De nye datoene for konferansen er 9. til 11. november 2021, og vi håper at det da vil være mulig for oss å møtes i Bergen.

NIFU evaluerer NAFOL

Norges forskningsråd utlyste våren 2020 et oppdrag for ekstern evaluering av NAFOL. Det var Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) som vant oppdraget, og de er godt i gang med evalueringen. Alle aktive og tidligere NAFOL-studenter har mottatt spørreskjema fra NIFU i forbindelse med evalueringen. NAFOL oppfordrer alle som har blitt kontaktet av NIFU til å bidra til evalueringen.

NAFOL-bokFremside på bok.

NAFOL-boken «Validity and Value of Teacher Education Research», ble våren 2020 utgitt på Fagbokforlaget. Daglig leder i NAFOL, professor Kari Smith, er redaktør for boken som er den fjerde i rekken av NAFOL-bøker. Den inneholder en samling forskningsartikler med oppdatert kunnskap om norsk og internasjonal lærerutdanningsforskning.

Boken kan kjøpes via nettsidene til Fagbokforlaget.

Styrking av forskerutdanningen i samarbeid mellom nettverksinstitusjonene

NAFOL-studenter, deltakere i NAFOL alumni og eller andre tilknyttet ph.d.-utdanningen ved NAFOLs nettverksinstitusjoner, kan søke om økonomisk støtte til å sette i gang tiltak som styrker nettverksbyggingen i NAFOL eller nettverksbyggingen med utenlandske kolleger.

Tips: Skal du skrive engelsk tekst og lurer på oversettelse av termer fra universitets- og høgskolesektoren?

Sjekk ut termbasen til Universitets- og høgskolerådet.

Bli med og gjør NAFOL-siden levende

Vi er opptatt av at våre NAFOL-studenter og veiledere skal være delaktige i NAFOLs virksomhet. Derfor er ph.d.-studentene og veilederne med å prege innholdet ved å skrive tekst til forskerprofilen, reisebrev og konferanseblogg.