Aktuelt

Veiledersamling 26. november i Trondheim

Påmeldingen til veiledersamlingen har åpnet og programmet er klart.

Kull 7: seminar 15 i Trondheim

Påmeldingen til seminar 15 har åpent og programmet er klart.

Kull 10: seminar 4 i Trondheim

Påmeldingen til seminar 4 har åpnet og programmet er klart.

NAFOL-studenter disputerer

Kåre Hauge, kull 6, disputerer 4. oktober ved NTNU campus Kalvskinnet. Tittelen på avhandlingen er: Læreres profesjonelle utvikling med Lesson Study som metode i intervensjonsforskning.

Mer informasjon om Kåre Hauges disputas og prøveforelesning

Inge Andersland, kull 4, disputerer 4. oktober ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn. Tittelen på avhandlingen er: Religion Education, Religious and National Identity, and the Purpose of Education.

Mer informasjon om Inge Anderslands disputas og prøveforelesning

Førstelektordag 8. november i Oslo

Påmeldingen til førstelektordagen har åpnet og programmet er klart.

Kull 9: seminar 8 i Oslo

Påmeldingen til seminar 8 har åpnet og programmet er klart.

Hva er egentlig masterclass og prosesseminar?

Ph.d.-stipendiater som er tatt opp i NAFOL har tilbud om å få arrangert masterclass-veiledning og prosesseminar.

Les mer om masterclass-veiledning og prosesseminar

Tips: Skal du skrive engelsk tekst og lurer på oversettelse av termer fra universitets- og høgskolesektoren?

Sjekk ut termbasen til Universitets- og høgskolerådet.

Bli med og gjør NAFOL-siden levende

Vi er opptatt av at våre NAFOL-studenter og veiledere skal være delaktige i NAFOLs virksomhet. Derfor er ph.d.-studentene og veilederne med å prege innholdet ved å skrive tekst til forskerprofilen, reisebrev og konferanseblogg.

Les mer om hvordan du kan gjøre NAFOL-siden levende