Nasjonal forskerskole for lærerutdanning – NAFOL

Stipendiater samlet utendørs. Foto

NAFOLs hovedmål er å styrke kvaliteten i alle typer lærerutdanning gjennom en målrettet, robust og langsiktig satsing på organisert forskerutdanning i et nasjonalt nettverk av samarbeidende institusjoner. NAFOLs nettverk består av 17 norske høgskoler og universitet.


Aktuelt

NAFOL-studenter disputerer

Johannes Sæleset disputerer 8. oktober ved UiT Norges arktiske universitet. Tittel på avhandlingen: Teaching science with students in mind – Pre-service science teachers’ knowledge and teaching practices.

Lise-Mari Lauritzen disputerer 15. oktober ved UiT Norges arktiske universitet. Tittel på avhandlingen: Det skal helst gå godt – Skjønnlitteraturens bidrag til undervisningen om folkehelse og livsmestring i norskfaget på videregående skole.

NAFOL-seminar

25. november arrangeres avslutningsseminaret for kull 8 på Stiklestad.

NAFOL/HVL conference, Bergen, 2021

9.–11. november arrangeres konferansen «Diversity in Teacher Education Research». Foredragsholdere:

  • Førsteamanuensis Oded Ben-Horin (Høgskulen på Vestlandet)
  • Professor Gert Biesta (Maynooth University Ireland and University of Edinburgh)
  • Professor Ellen Beathe Hansen Sandseter (Dronning Mauds Minne Høgskole)
  • Professor Ruben Vanderlinde (Ghent University)

Evaluering av NAFOL: rapporten er klar

Våren 2020 utlyste Norges forskningsråd et oppdrag om ekstern evaluering av NAFOL. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) vant oppdraget. Nå er rapporten publisert på NIFUs nettsider.

Utvidet tilbud om masterclass og prosesseminar

NAFOL-studenter kan gjennomføre masterclass eller prosesseminar via Zoom, utenom ordinære seminartidspunkt. De som ønsker dette kan ta kontakt med kullkoordinator og NAFOL-adminstrasjonen for å avtale tidspunkt, og foreslå navn på aktuell leser/opponent.

NAFOL-bokFremside på bok.

NAFOL-boken «Validity and Value of Teacher Education Research», ble våren 2020 utgitt på Fagbokforlaget. Daglig leder i NAFOL, professor Kari Smith, er redaktør for boken som er den fjerde i rekken av NAFOL-bøker. Den inneholder en samling forskningsartikler med oppdatert kunnskap om norsk og internasjonal lærerutdanningsforskning.

Boken kan kjøpes via nettsidene til Fagbokforlaget.

Styrking av forskerutdanningen i samarbeid mellom nettverksinstitusjonene

NAFOL-studenter, deltakere i NAFOL alumni og eller andre tilknyttet ph.d.-utdanningen ved NAFOLs nettverksinstitusjoner, kan søke om økonomisk støtte til å sette i gang tiltak som styrker nettverksbyggingen i NAFOL eller nettverksbyggingen med utenlandske kolleger.

Tips: Skal du skrive engelsk tekst og lurer på oversettelse av termer fra universitets- og høgskolesektoren?

Sjekk ut termbasen til Universitets- og høgskolerådet.

Bli med og gjør NAFOL-siden levende

Vi er opptatt av at våre NAFOL-studenter skal være delaktige i NAFOLs virksomhet. Derfor er ph.d.-studentene med å prege innholdet ved å skrive tekst til forskerprofilen, reisebrev og konferanseblogg.

1455812368_facebook_circle


Følg NAFOL på Facebook

 


Logo Forskningsrådet NAFOL er finansiert av Norges forskningsråd i perioden 2010–2022.