Aktuelt

Covid-19 og NAFOL-aktivitet 2020

På grunn av situasjonen med Covid-19, avlyste NAFOL alle fysiske seminarer fra midten av mars og ut vårsemesteret. Foreløpig går aktivitetene etter sommeren som planlagt. Om fysiske samlinger blir vanskelig å gjennomføre, vil NAFOL tilby foredrag, utvidet veiledning, masterclasser og prosesseminarer, gjennom digitale løsninger.

Seminar på Stiklestad

I september arrangeres det seminar for kull 10 i samarbeid med Nord universitet. Til seminaret kommer professor Jessica Aspfors fra Nord universitet og professor Sven Erik Hansén fra Åbo Akademi.

NAFOL/HVL NorTED conference 2020

I samarbeid med Høgskulen på Vestlandet og NorTED arrangerer NAFOL digital konferanse 20. til 22. oktober 2020.

EDiTE conference 2020

4.–5. desember 2020. Conference title: International diversity in teacher and higher education research in the 21st century: insights from doctoral students, supervisors, and doctoral school leaders

Mer informasjon om EDiTE-konferansen (PDF)

Ny NAFOL-bok ute nåFremside på bok.

Det er svært gledelig å informere om at NAFOL-boken «Validity and Value of Teacher Education Research» er utgitt på Fagbokforlaget. Daglig leder i NAFOL, professor Kari Smith, er redaktør for boken. Boken er den fjerde i rekken av NAFOL-bøker, og den inneholder en samling forskningsartikler med oppdatert kunnskap om norsk og internasjonal lærerutdanningsforskning.

NAFOL ønsker å rette en stor takk til alle forfatterne som har bidratt i boken. Vi ønsker også å takke Fagbokforlaget for godt og profesjonelt samarbeid underveis i arbeidet med boken.

Boken kan kjøpes via nettsidene til Fagbokforlaget.

Styrking av forskerutdanningen i samarbeid mellom nettverksinstitusjonene

NAFOL-studenter, deltakere i NAFOL alumni og eller andre tilknyttet ph.d.-utdanningen ved NAFOLs nettverksinstitusjoner, kan søke om økonomisk støtte til å sette i gang tiltak som styrker nettverksbyggingen i NAFOL eller nettverksbyggingen med utenlandske kolleger.

Hva er egentlig masterclass og prosesseminar?

Ph.d.-stipendiater som er tatt opp i NAFOL har tilbud om å få arrangert masterclass-veiledning og prosesseminar.

Tips: Skal du skrive engelsk tekst og lurer på oversettelse av termer fra universitets- og høgskolesektoren?

Sjekk ut termbasen til Universitets- og høgskolerådet.

Bli med og gjør NAFOL-siden levende

Vi er opptatt av at våre NAFOL-studenter og veiledere skal være delaktige i NAFOLs virksomhet. Derfor er ph.d.-studentene og veilederne med å prege innholdet ved å skrive tekst til forskerprofilen, reisebrev og konferanseblogg.