Reisebrev fra University of British Colombia

Skrevet av Ingrid Bjørkøy

Fontene. Foto

«Times you learn something new, almost always starts with letting go»

Carl Leggo


Så, for en periode på nesten to måneder gav jeg slipp på ph.d-tilværelsen i Trondheim og reiste til Canada og Vancouver. Med støtte fra NAFOL kunne jeg besøke University of British Colombia (UBC) og noen av de fremste undervisere og forskere på feltet Arts-based research. Oppholdet kom i en tid i forskningsprosessen da jeg jobbet med analytisk tilnærming, metodologi og forskerens posisjon i egen forskning. Så i slutten av mai i fjor, 2019, forlot jeg familien (som kom etter) for å bli enda mer nysgjerrig og viten om a/r/tografi, en retning innenfor Arts-based research.

solnedgangI nesten to måneder absorberte jeg canadisk liv i form av regnskogens mektige trær og natur, store universitetsområder, Vancouvers yrende liv, solnedganger på Kitsilano beach og jazzmusikk på Frankie’s.

konsert. fotoMen mest av alt ble jeg lettet over å oppleve en performativ forskningspraksis som betoner estetiske tilnærminger. Det var som å komme hjem til noe kjent.

Min veileder i forskningsoppholdet var professor Rita Irwin som er en av grunnleggerne av a/r/tografi. Hennes faglige arbeid innen arts-based research og a/r/tografi var hovedgrunnen til at jeg reiste til UBC. For å få et inntrykk av veiledningen med henne, viser jeg et utdrag fra en av veiledningssamtalene med henne.

Datert 11.6.19: I dag gikk jeg inn i veiledningen med to spørsmål: Hvem/ hva er mennesket i a/r/tografi når det kommer til post-humanisme? Hvordan kan jeg forstå analyseformatene forskningspoesi og musikalsk komposisjon i lys av a/r/tografi?

Veiledningssamtalen beveget seg inn og ut av disse og andre relaterte temaer og en drøfting av a/r/tografi, som aldri var ment å være stabiliserende, men derimot destabiliserende og tilby mulige konsepter for å forstå hva som kan virke inn på hvordan mening skapes. Utviklingen av a/r/tografi var viktig for å gi en form for tillatelse til å bringe for eksempel kunst inn i forskning, utdanning. Dette var jo allerede en form for praksis, men med a/r/tografi kom begreper, forståelser som gav denne formen kredibilitet. Rollene artist, researcher og teacher er bare eksempler på roller som kan bringes inn. Disse rollene er svært dynamiske og må sees i forhold til og bevege seg i takt med et forskningsprosjekt, andre konsepter, teoretiske perspektiver. A/r/tografi står ikke alene, men må skape seg inn i et prosjekt og at det kan være en hjelp i å tenke, utvide, nyansere en forståelse. A/r/tografi kan derfor anses som et dynamisk verktøy som kan brukes hvis hensiktsmessig.

Vi snakket også om hvordan a/r/tografi i utgangspunktet var tilknyttet en antroposofisk forståelse, men brukes nå i ulike forståelser som for eksempel ny-materialisme og pragmatisme. Mange holder likevel fast i forståelsen av mennesket som senter for meningsskaping.

Det var en energirik og inspirerende samtale. Jeg kjenner på en slags lettelse, som gjør meg kreativ!

Herlig!

a poem begins in delight and ends in wisdom. fotoEtter denne veiledningen fikk jeg en følelse av å være frigjort og tenkte på bildet og teksten som var klistret på kontordøra til professor i musikk, Peter Gouzouasis. Han var også en god samtalepartner under oppholdet. Men sin faglige cross-over-tenkning i akademia løftet han fram betydningen av kreativitet og faglige nettverk. Å være en del av et faglig nettverk anses som performativt for å våge å utforske, utfordre, destabilisere og nyansere etablerte forskningspraksiser. Hva er som er nonsense og sense er dermed ikke gitt på forhånd, men derimot kontekstuelt avhengig.

forgive me my nonsense, as i also forgive the nonsense of those that think they talk sense. fotoJeg var også så heldig å reise sammen med Lovise Søyland, fra Universitetet i Sørøst-Norge og NAFOL kull 8. Med sin ballast i kunst- og håndverksfaget og min i småbarnspedagogikk, siktet vi oss inn på konferanser, veiledninger og faglige møter som omhandler kunst i forskning, kunstutdanning og kunst i utdanning. Ellers ble tiden brukt til fordypa skriving og forsøk på kloke tanker formulert i setninger og avsnitt som etter hvert munnet ut i artikler og kapitler i en monografi.

Dame som står i en barnehage. fotoJeg besøkte også Children’s Centre ved Capilano University utenfor Vancouver. Dette studioet har gjennomført preg av en pedagogikk basert på Reggio Emilia-filosofi og ledes av atelierista, 1.amanuensis og kunster Sylvia Kind. Her inviteres barn til kreativ utforskning og lek rundt temaer som går over lange perioder. Da vi besøkte studioet, var sommerfugl et tema og transformasjonen fra larve til sommerfugl. Pedagogikken er prosessorientert og en grunntanke er å følge barnas initiativ innenfor en tilrettelagt ramme som kan gi impulser til utforskning. Dette handler mye om en inntoning, årvågenhet og en tilstedeværelse der prosessen er selve målet og tilliten til barnets egne måter å lære på står helt sentralt. Sitatet fra William Kentridge underbygger dette.

dikt på vegg. foto

Jeg er vel tilbake i Trondheim og skriver dette reisebrevet etter ett halvt år med bearbeiding av opplevelser for livet. Jeg takker NAFOL for muligheten.

Utsikt over by med fjell i bakgrunnen. foto