Reisebrev fra University of Glasgow

Skrevet av Sissil Lea Heggernes

Stilling (ph.d.-student/postdok): Stipendiat

Enhet ved OsloMet: Engelskseksjonen, GFU, LUI

Doktorgradsprogram: Utdanningsvitenskap for lærerutdanning

Vertsinstitusjon og by/land: University of Glasgow, Glasgow, UK.

Tidsrom for oppholdet: 4.1.- 5.6.2020

Formål: Skrive kappe. Utvikle nettverk innenfor barnelitteratur/bildebøker.

Aktiviteter du deltok i (f.eks. forelesninger, seminarer, workshops m.m.):

 • Veiledning med professor Evelyn Arizpe (månedlig)
 • Fulgte Arizpes masterkurs innen Children’s Literature and Literacies: Critical enquiry (tok ikke studiepoeng).
 • Deltok på enkeltforelesninger innen andre masterkurs: Diversity in Children’s Literature
 • Samlinger med stipendiatgruppa innen Children’s Literature med faglig innhold
 • Book shadowings i forbindelse med Kate Greenaway Medal (diskusjoner om nominerte bøker)
 • Presentasjon av mitt doktorgradsarbeid (Zoom)
 • Deltok på og ledet samlinger for lærerstudenter ved School of Education om bildebøker, med vekt på analyse og bruk i undervisning (Zoom)
 • Presentasjon av andres forskning innen barnelitteratur i undervisning (Zoom).
 • Workshops for stipendiater på School of Education (fysiske og online, med temaer som for eksempel literature review, data analysis, online tools to support research)
 • Undergraduate research conference
 • Omvisning på avdelingen for barne- og ungdomslitteratur på Waterstones.

Faglig utbytte:

Oppholdet har gitt med en bred oversikt over forskningsfeltet Children’s literature gjennom deltakelse på masterkurs og veiledning med professor Arizpe, som er en internasjonal kapasitet på dette feltet. Hun har gitt meg nyttige tilbakemeldinger på kappen, som har hevet kvaliteten på denne. Dette har også vært første gang i løpet av stipendiatperioden jeg har vært i et miljø hvor alle forsker på barnelitteratur. Dette har ført til mange interessante og nyttige diskusjoner rundt forskning på barnelitteratur, og spesielt bildebøker. Jeg har nå innsikt i trender og debatter innenfor feltet. Ettersom Universitet i Glasgow har et forskningsmiljø for barnelitteratur, fikk jeg også tilgang til mer forskningslitteratur på feltet, enn det jeg har gjennom OsloMet. Jeg har også fått et bredere innblikk i flere sider av litteraturbransjen, f.eks. når det gjelder publikasjon, salg og utvikling av konsepter og enkeltbøker. Dette påvirker hvilke bøker barn og unge får tilgang på og hvem som er representert (hvem det skrives bøker om), noe som igjen er relevant for forskning og undervisning.

Det er alltid nyttig å lære om hvordan undervisning utføres og organiseres andre steder. Jeg har fått innsikt i ph.d.- og masterutdanning i Skottland; kunnskap jeg tar med meg tilbake til OsloMet.

Betydning for utvikling av faglig nettverk:

Jeg har blitt veiledet av en av verdens ledende forskere på bildebøker. I tillegg har jeg blitt kjent med flere av hennes kollegaer, innenfor et svært produktivt miljø. Jeg har også blitt kjent med noen av fremtidens forskere på feltet, som jeg fortsatt har ukentlig kontakt og møter med via digitale medier. Dette kan åpne muligheter for videre samarbeid.

Eventuelle resultater i form av publikasjoner:

Jeg har fokusert på kappeskriving og revidering av artikler, så oppholdet har ikke ført til ytterligere publikasjoner.

Planer for videre samarbeid (individuelt/institusjonelt):

Jeg har blitt invitert til å forelese om interkultur i engelskfaget for TESOL-studenter ved Glasgow neste år. Jeg var også tiltenkt en rolle i et prosjekt i samarbeid mellom universitetene i Glasgow og Sydney, men dette fikk dessverre ikke midler. Professor Arizpe og jeg har hatt samtaler om å skrive en artikkel sammen. Jeg har også vært i kontakt med Dr. Margaret Sutherland ved School of Education, i forbindelse med et eventuelt utsatt NAFOL-seminar neste vår (mitt kull på NAFOL skulle ha hatt seminar i Glasgow i juni).

Annet:

Dessverre ble oppholdet ganske annerledes enn tiltenkt, grunnet pandemien. Jeg hadde gjort en del før vi gikk i lockdown, og knyttet kontakter, men hadde håpet at flere ville ha mer tid til samtaler og samarbeid når undervisningen ble avsluttet til påske. Derfor prioriterte jeg kappeskriving i januar og februar, og hadde gode forhold for å jobbe i fred med dette. Vi valgte å bli nesten like lenge som opprinnelig planlagt (skulle reist hjem 30. juni). Når all kontakt ble digital, kunne jeg selvfølgelig ha vært hjemme. Imidlertid tror jeg at jeg hadde noe faglig og kulturelt utbytte av å bli. Jeg fortsatte å delta aktivt i alt som skjedde på Zoom og andre digitale plattformer med Children’s Literature-seksjonen. Dersom jeg hadde dratt hjem, ville det vært lett å distansere seg og orientere seg mot det som skjedde i Norge. I tillegg hadde jeg noen fysiske møter med veileder og andre stipendiater (på trygg avstand). Som forsker på interkultur har det vært interessant å oppleve denne situasjonen i et annet land, både gjennom mediadekning og samtaler med kollegaer og naboer her i Glasgow. I tillegg har jeg hatt kontakt med CULTNET, et forskningsnettverk innenfor interkultur, hvor interkulturelle perspektiver på pandemien har blitt belyst. Jeg har nå både personlige og profesjonelle kontakter i Storbritannia, og planer om å komme tilbake hit.