Reisebrev fra Århus Universitet

Skrevet av Lise-Mari Lauritzen

En liten stemningsrapport etter utenlandsopphold i Århus

Besøkte Århus Universitet – Nordisk Sprog og Litteratur. Periode: september 2019 – juni 2020.

I august 2019 flyttet jeg til Danmark for å være ved Århus Universitet (AU) i ett år. Jeg har blitt godt ivaretatt av forskere og stipendiater, og sitter igjen med gode minner og et solid faglig utbytte.

Havneområdet i Århus. Foto
Bilde fra havneområdet i Århus, domkirka i solnedgang.

Danmark har et voksende miljø innenfor litteratur og medisin, et felt der det forskes på hvordan kunst og litteratur kan brukes i behandling og helsefremmende arbeid. Dette er relevant for mitt doktorgradsprosjekt, da jeg ser på litteraturens betydning i undervisningen av folkehelse og livsmestring på videregående skole. I løpet av utenlandsoppholdet besøkte jeg Syddansk Universitet i Odense for å se hvordan litteraturvitere der underviser helsearbeidere i litteratur. Jeg tok meg også en tur over broen for å besøke Lunds Universitet, der jeg fikk være med på et heldagsseminar i litteratur og medisin for medisinstudenter.

Århus Universitet har en rekke faglige og sosiale tilbud for stipendiater. På Nordisk ble det om fredagene avholdt ”Nordisk Seminar”, der nordiske og internasjonale forskere kom for å forelese om ulike temaer innenfor litteraturvitenskap. Egentlig skulle jeg, Lasse Gammelgaard (AU) og Ingri Ramberg (UiT) holde et innlegg sammen om nordiske perspektiver på litteratur og medisin, men dette ble dessverre avlyst på grunn av corona-situasjonen.

Jeg valgte å bli i Danmark under corona-krisen, da jeg hadde en stabil bosituasjon med godt selskap og gode muligheter for hjemmekontor. Stipendiatene ved AU, som tidligere på året hadde arrangert ”Shut up & write”-samlinger for alle på tvers av institutt, fortsatte med dette på zoom. På denne måten ble det litt struktur på hjemmekontoret. Det som nok var mest faglig verdifullt med utenlandsoppholdet, var nettopp tiden og roen jeg fikk til å konsentrert arbeide med avhandlingen min. Det ble anledning til at jeg selv kunne transkribere alle intervjuene mine, noe som var viktig fordi jeg ville bli best mulig kjent med datamaterialet. Arbeidet med tredje og siste artikkel kunne starte, og denne ble sendt inn til Acta Didactica Norden i løpet av oppholdet. Kappa fikk også mye viktig oppmerksomhet.

Park med trær, vann og grønt gress. foto
Universitetsparken

Utenlandsoppholdet har også vært av stor personlig verdi. Århus er en by som er svært opptatt av kultur, og byen har gitt meg stor glede i form av teater, konserter og museum. Jeg var også så heldig å møte en dejlig dansk herremann, som intet mindre hadde lyst til å være med på flyttelasset tilbake til Tromsø.

Jeg vil takke NAFOL for støtten i forbindelse med oppholdet. Jeg vil også rose NAFOL for god ivaretakelse og gode digitale løsninger under corona-situasjonen.

Program over Nordisk seminar. Foto