Reisebrev fra Monash University

Skrevet av Beathe Liebech-Lien

Denne høsten har jeg vært så heldig å hatt utenlandsopphold ved Monash University, Melbourne fra 01. november til 19. desember. Jeg hadde siden jeg begynte arbeidet med prosjektskissen hatt et ønske om å ha et utenlandsopphold eller flere i løpet av doktorgraden. Med den motivasjon at et utenlandsopphold ville kunne gi ny kunnskap og innsikt i doktorgradsarbeidet og være viktig for min utvikling inn mot forskerrollen. Det å få innblikk i en annen forskningsinstitusjon og bli kjent med et annet forsknings og stipendiat miljø var også incentiver til å dra på utenlandsopphold. Og sist, men ikke minst så jeg en mulighet til å utvikle mine engelskferdigheter, både akademisk og generelt. Det jeg kan si med stor sikkerhet i skrivende stund dagen etter hjemreise, selv med jetlag, er at dette utenlandsoppholdet innfridde på alle områder og jeg vil anbefale alle å inkludere et utenlandsopphold i løpet av doktorgradsløpet.

Arbeidet med å få på plass utenlandsoppholdet startet januar 2018 og jeg var så heldig å få invitasjon fra associate professor Jane Wilkinson ved Monash University for oppholdet mitt ved universitetet. Bakgrunnen for opphold ved Monash University var at det denne høsten var en tre dagers internasjonal doktorgradsskole med temaet praksisteori og aksjonsforskning som jeg ønsket å delta på og at dette ga mulighet for et utvidet opphold for å arbeide med doktorgraden. Med familie og to små gutter så måtte vi ta noen avgjørelser knyttet til utenlandsopphold og varighet og valget falt på et kortere opphold, der jeg reiste seks ukene alene. Med Skype og andre kommunikasjonsmuligheter fungerte dette greit. Det å kunne få gå inn i en ordentlig skrive og “forskningsboble” langt unna hverdagens vanlige drift var også en forsterkende faktor for betydningen av utenlandsoppholdet.

På Monash University ble jeg tatt veldig godt imot og fikk arbeidsplass sammen med de andre stipendiatene i øverste etasje av the “Learning and Teaching building” med langstrakt utsikt som innbydde til refleksjon og lange arbeidsdager. Som offentlig stipendiat med arbeidsplass i ungdomsskolen var det å kunne være i et internasjonalt stipendiatmiljø i denne perioden veldig lærerikt. Det ble en kilde til mye læring både formell og uformell, diskusjoner om teori og erfaringer knyttet til PhD-løpet. Monash University har mange internasjonale studenter dette gjorde at jeg også fikk innsikt i erfaringer fra mange ulike land og kulturer knyttet til både utdanningssystem og PhD-løp. Det å få mulighet til å presentere og diskutert doktorgradsprosjektet med forskere ved Monash, andre stipendiater og gjennom doktorgradsskolen i løpet av oppholdet var også veldig lærerikt. Det ga nye perspektiver som vil være med å forme prosjektet mitt videre.

I løpet av oppholdet deltok jeg også på AARE-konferansen i Sydney der jeg fikk deltatt på mange interessante presentasjoner og workshop. Forskningsfeltet mitt er Cooperative Learning og jeg fikk gjennom dette mitt første møte med internasjonale forskere på feltet og høre nyere forskning på min tematikk. Ser frem til å møte de igjen når jeg skal på min første Cooperative Learning konferanse for å presentere i mars 2019, da blir det fint å ha noen “kjente” fjes. På denne konferansen møtte jeg også andre lærere i grunnskolen som har forsknings- og utviklingsprosjekter i egen organisasjon, dette førte til samtaler rundt felles teori og erfaringer og ønsker om videre samarbeid og kontakt. Slike møter har ikke kommet på plass om om jeg ikke hadde valgt å prioritere et utenlandsopphold.

Så kort oppsummert, dette utenlandsoppholdet har innfridd alle forventninger og mer til. En kjent sitat av Henry Miller er at “One’s destination is never a place, but rather a new way of looking at things”. Jeg hadde en tydelig destinasjon for dette oppholdet fysisk, men hvordan dette oppholdet skulle virke inn på doktorgradsprosjektet mitt og var jeg veldig spent på. Det jeg kan si allerede nå er at det har gitt gitt meg ny inspirasjon og perspektiv på både prosjektet mitt og vil videre være med på å forme meg i min reise inn i forskerrollen.

Jeg vil med dette takke NAFOL for støtte for oppholdet og oppfordre alle stipendiater til å ta et utenlandsopphold i løpet av doktorgraden.