Økonomisk støtteordning til språkvask

Språkvask til monografi

Som NAFOL-student kan du søke om støtte til språkvask av monografi som er skrevet på engelsk. Du kan søke én gang, og maksimumsbeløpet er 5 000 kr.

Språkvask til artikkel

Som NAFOL-student kan du søke om støtte til språkvask av engelske artikler som skal inngå i doktorgrads­avhandlingen din. Du kan søke om én språkvask per artikkel, og maksimumsbeløpet du kan søke om er 2 500 kr. per artikkel. Artiklene nummereres artikkel 1, artikkel 2 osv.

Språkvask til kappen

Som NAFOL-student kan du søke om støtte til språkvask av «kappen» i doktorgradsavhandlingen når den er skrevet på engelsk. Du kan søke én gang, og maksimumsbeløpet er 5 000 kr.

Hvordan sender jeg søknad?

Fakturaen for språkvask skal adresseres til institusjonen din slik at kostnaden blir belastet ditt prosjekt/midler.

Deretter søker du NAFOL om økonomisk støtte via dette skjemaet. I skjemaet skal du laste opp en kopi av fakturaen. Merk at alle søknader om støtte til språkvask må sendes via dette skjemaet, vi godtar ikke lenger søknader per e-post.

I svarbrevet fra oss vil det stå beskrevet hvordan institusjonen skal gå frem for å få dekket det innvilgete beløpet, slik at dette kan overføres til ditt prosjekt/midler.

Ved spørsmål ta kontakt med oss på post@nafol.net.

Top