Økonomisk støtteordning til språkvask

Språkvask til monografi

Som NAFOL-student kan du søke om støtte til språkvask av monografi som er skrevet på engelsk. Du kan søke én gang, og maksimumsbeløpet er 5 000 kr.

Språkvask til artikkel

Som NAFOL-student kan du søke om støtte til språkvask av engelske artikler som skal inngå i doktorgrads­avhandlingen din. Du kan søke om én språkvask per artikkel, og maksimumsbeløpet du kan søke om er 2 500 kr. per artikkel. Artiklene nummereres artikkel 1, artikkel 2 osv.

Språkvask til kappen

Som NAFOL-student kan du søke om støtte til språkvask av «kappen» i doktorgradsavhandlingen når den er skrevet på engelsk. Du kan søke én gang, og maksimumsbeløpet er 5 000 kr.

Hvordan sender jeg søknad?

Fakturaen for språkvask skal adresseres til institusjonen din slik at kostnaden blir belastet ditt prosjekt/midler. Send NAFOL en kopi av fakturaen med en søknad om økonomisk støtte til språkvask. Søknaden sendes til Anna Synnøve Hovstein, Institutt for lærerutdanning, NTNU. I svarbrevet vil det stå beskrevet hvordan institusjonen skal gå frem for å få dekket det innvilgete beløpet, slik at dette kan overføres til ditt prosjekt/midler.

Top