Økonomiske støtteordninger ved deltakelse på NAFOL-konferanse

Bestille reise og opphold

Alle NAFOL-studenter må opprette en egen profil hos Berg-Hansen. I profilen må du registrere et kredittkort.

Reise og opphold ordnes av hver enkelt ved å henvende seg til reisebyrået Berg-Hansen: grupper.trondheim@berg-hansen.no eller telefon: 73 10 47 17 /73 10 47 18.

Du skal ikke bestille reise på andre måter, NAFOL tar ikke imot reiseregninger.

Når du bestiller på denne måten vil utgiftene bli belastet NAFOL direkte, og du slipper å sende reiseregning til NAFOL. Konferansen ligger normalt i tilknytning til et NAFOL-seminar, slik at samlingen vil strekke seg over 3 dager. Maksimal støtte er derfor 8 000 kr.

NAFOL refunderer utgifter til flybuss, flytog etc. samlet én gang per år dersom din institusjon sender en faktura til NAFOL (nærmere informasjon blir sendt til NAFOL-studentene hvert år ved årets slutt). Du må følge reglene til din institusjon for dokumentasjon av utgifter. Det gis 1000 kr per samling/ student.

Avbestilling eller no-show av reise og opphold

Reise og opphold bestiller du selv via reisebyrået Berg-Hansen. Dersom du ikke kan benytte deg av reise eller opphold, så må du ta kontakt med Berg-Hansen. Du er selv ansvarlig for avbestilling via reisebyrået.

Ved avbestilling eller no-show vil du bli belastet for kostnader knyttet til reise og opphold. Dette gjelder uavhengig av årsak.

Eventuell refundering av dette er en sak mellom deg og ditt forsikringsselskap, og du må følge forsikringsselskapets regler og krav for dokumentasjon.

Top