Økonomiske støtteordninger ved deltakelse på internasjonale konferanser

Som NAFOL-student kan du søke om støtte til deltakelse på én internasjonal (fagfellevurdert) konferanse per år. Du kan søke om inntil 10 000 kr i reisestøtte. Du må da oppfylle ett av kravene under og vise at du har fått:

  • akseptert paper og presenterer dette
  • godkjent posterabstract med reviews og discussant
  • godkjent symposium med minst tre internasjonale deltakere og discussant
  • godkjent «round table»-sesjon med referee og discussant

Søk om reisestøtte minst en måned før konferansen. Søknaden må inneholde:

  • et oversiktlig budsjett som viser kostnadene til reise og opphold (ikke diett)
  • vedlagte kvitteringer/bestillingsbekreftelser på reise, opphold og registreringsavgift/konferanseavgift
  • vedlagt dokumentasjon på at du er akseptert

MERK: NAFOL støtter opphold de dagene konferansen pågår og tilstøtende dager om det er nødvendig på grunn av reise. Om du ønsker å utvide oppholdet, må du selv betale for de ekstra overnattingene.

Søk om reisestøtte til deltakelse på internasjonal konferanse

Spørsmål om ordningen rettes til Anna Synnøve Hovstein.

Top