Økonomiske støtteordninger

Ph.d.-stipendiater som er tatt opp i NAFOL får dekket reise og opphold for å kunne delta på NAFOLs seminarer og konferanser.

I tillegg kan en få økonomisk støtte til:

  • Deltakelse med paper, posterabstract, symposium, round table på internasjonale konferanser
  • Utenlandsopphold ved et universitet
  • Språkvask

Økonomiske støtteordninger gis bare innenfor de fire årene man er student i NAFOL.

Les mer om rutinene i undermenyen Ph.d.-stipendiat > Økonomiske støtteordninger > …..

Top