Opptak til Nasjonal forskerskole for lærerutdanning, NAFOL

NAFOLs prosjektperiode avsluttes ved utgangen av juli 2022. Vi har da tatt opp ti kull med studenter i løpet av prosjektperioden. Kull 10 ble tatt opp våren 2019, og alt tilsier at dette er vårt siste kull. Nettverksinstitusjonene jobber aktivt med planleggingen av det som skal komme etter NAFOL, men hva dette eventuelt blir vet vi foreløpig ikke.

Hvordan er NAFOL organisert?

NAFOL er organisert som et nettverk med 17 deltakende høgskoler og universitet. Du finner en liste over nettverksinstitusjonene her.

Forskerskolen drives av de deltakende institusjonene, med støtte fra Norges forskningsråd for perioden 2010–2022. Institutt for lærerutdanning ved NTNU er NAFOLs vertsinstitusjon, og forskerskolens administrasjon ligger der. Les mer om forskerskolens innhold og struktur.

Alle studentene som er tatt opp i NAFOL må ha tilknytning til en av NAFOLs nettverksinstitusjoner gjennom institusjonell finansiering og/eller gjennom opptak på en av nettverksinstitusjonenes ph.d.-program. Forskerskolen er med andre ord et organisert tilbud i tillegg til og i samarbeid med det ordinære doktorgradsløpet, for å gi denne særskilte gruppen ph.d.-studenter en tettere, mer systematisk og målrettet oppfølging som representerer en merverdi for studentene.

Les mer om tilbudet til ph.d.-stipendiater i NAFOL