Opptak til Nasjonal forskerskole for lærerutdanning, NAFOL

NAFOLs prosjektperiode avsluttes ved utgangen av juni 2022. Vi tok opp ti kull med studenter i løpet av prosjektperioden. Kull 10 ble tatt opp våren 2019, og dette var vårt siste kull.

Hvordan er NAFOL organisert?

NAFOL er organisert som et nettverk med 17 deltakende høgskoler og universitet. Du finner en liste over nettverksinstitusjonene her.

Forskerskolen drives av de deltakende institusjonene, med støtte fra Norges forskningsråd for perioden 2010–2022. Institutt for lærerutdanning ved NTNU er NAFOLs vertsinstitusjon, og forskerskolens administrasjon ligger der. Les mer om forskerskolens innhold og struktur.

Alle studentene som er tatt opp i NAFOL må ha tilknytning til en av NAFOLs nettverksinstitusjoner gjennom institusjonell finansiering og/eller gjennom opptak på en av nettverksinstitusjonenes ph.d.-program. Forskerskolen er med andre ord et organisert tilbud i tillegg til og i samarbeid med det ordinære doktorgradsløpet, for å gi denne særskilte gruppen ph.d.-studenter en tettere, mer systematisk og målrettet oppfølging som representerer en merverdi for studentene.

Les mer om tilbudet til ph.d.-stipendiater i NAFOL