Seminar 9 Trondheim

Avlyst på grunn av Koronaviruset

24.–25. mars 2020

Informasjon om alternative virtuelle aktiviteter kommer.

Tirsdag 24. mars

Rom: Lysholmbygget: LY32, 3. etasje

11.00–11.30 Velkommen v/ Eva Maagerø, Henning Fjørtoft og Kari Smith

Parallelle sesjoner

  • 11.30–13.00 Prosesseminar for Kim-Daniel Vattøy. Opponent: Knut Steinar Engelsen (Høgskulen på Vestlandet). Rom: LY32
  • 11.30–12.15 Masterclass: Kristin Norum Skoglund møter førsteamanuensis Ela Sjølie, NTNU. Rom: LY35

13.00–13.45 Lunsj i kantina

13.45–15.30 Klasseromsforskning v/ professor Kirsti Klette, Universitetet i Oslo

15.30–16.00 Pause

16.00–17.30 Klasseromsforskning v/ professor Kirsti Klette, Universitetet i Oslo

ca. 17.45 Middag i kantina på Akrinn

Tid til å sjekke inn på hotellet før kulturinnslag

19.30 Omvisning i Nidarsosdomen. Oppmøte Vestfrontplassen (dette er den store åpne plassen ved det store glassvinduet som vender mot Prinsens gate)

Onsdag 25. mars

Rom: Lysholmbygget: LY32, 3. etasje

09.00–10.30 Hva er en god metodetekst? Workshop med publiserte artikler (parvis). De velger selv hvilke tre artikler de vil se på.

10.30–10.45 Pause

10.45–11.15 Plenumsdiskusjon. Ledet av Henning og Eva

11.15–12.00 Masterclass

12.00–13.00 Lunsj i kantina

13.00–15.15 Gruppearbeid: Tilbakemelding på tekst – Kari Berg, Henning Fjørtoft, Eva Maagerø, Kari Smith, Fredrik Mørk Røkenes, Ela Sjølie

15.15–15.45 Oppsummering av seminaret og informasjon om oppgave til neste samling