Seminar 13

NB! Endringer kan forekomme.

Digitalt seminar: 1.–3. september 2021

Påmeldingen er stengt.

Lenke til Zoom blir sendt per e-post i forkant av seminaret.

Dersom det kommer inn ønsker om masterclass/prosesseminar, er det rom for å utvide programmet på dag 3.


Onsdag 1. september

12.30–13.00 Zoom-rommet åpner

13.00–13.15 Velkommen

13.15–14.00 Dele erfaringer fra sist vi var sammen (kullvis)

14.00–14.15 Pause

14.15–16.15 Presentere avhandlingen på engelsk (gruppevis)

Torsdag 2. september

09.00–10.00 Foredrag om profesjonsteori, ved professor May Britt Postholm, NTNU

10.00–10.20 Pause

10.20–12.15 Presentere avhandlingen på engelsk (gruppevis)

12.15–13.15 Lunsjpause

13.15–14.00 Skrive litteraturkapittelet i kappen versus å skrive en review-artikkel, ved professor Henning Fjørtoft, NTNU

14.00–14.15 Pause

14.15–15.15 Kappeskriving – 2 grupper (Henning og Kari), monografi- 1 gruppe (Eva). Studentene sender inn spørsmål/tema på forhånd, og vi diskuterer dem I gruppene.

15.15–15.30 Pause

15.30–16.30 Narrative research, ved professor Jean Clandinin, University of Alberta

Fredag 3. september

09.00–10.15 Shut up and write. Skriv sammendraget i avhandlingen din, slik det blir i kappen eller monografien

10.15–10.30 Pause

10.30–11.30 Diskuter skriveprosessen, spørsmål, presenter for hverandre (kullvis)

11.30–11.45 Avslutning av seminaret