Seminar 12

NB! Endringer kan forekomme.

Digitalt seminar: 25.–26. januar 2021

Lenke til Zoom blir sendt per e-post i forkant av seminaret.


Mandag 25. januar

11.00–11.15 Velkommen ved kullkoordinatorer Eva Maagerø, Henning Fjørtoft og daglig leder Kari Smith

11.15–12.15 Plenum:

 • Metodiske betraktninger om forskning på utvikling over tid – eksempler fra mixed methods design ved førsteamanuensis Marte Bentzen (NiH)

12.15–12.45 Lunsj – Zoom-rommet er åpent for dem som vil spise ‘sammen’

12.45–13.30 Masterclass:

 • Mette Marit Jensen møter professor Thomas Moser (USN/UiS)

13.30–13.50 Pause

13.50–14.50 Spørsmål og svar om publisering

 • Henning, Eva og Kari diskuterer med kull 9
 • Breakout-rom i 20 minutt, deretter diskusjon i plenum

14.50–15.10 Pause

15.10–15.40 Plenum:

 • Undervisning og vurdering i hjemmeskolen ved dosent Alex Strømme (NTNU)

15.40–16.00 Spørsmål og program for neste dag ved Eva og Henning

Tirsdag 26. januar

09.30–10.30 Plenum:

 • Hvorfor ja til alt? Om metodiske tilnærminger til forskning på barn og unges utvikling og læring ved førsteamanuensis Reidar Säfvenbom (NiH)

10.30–10.50 Pause

10.50–11.35 Masterclass:

 • Ragnvald Holst-Larsen møter professor Kari Smith (NTNU)
 • Elin Aaness møter førsteamanuensis Ola Harstad (NTNU)

11.35–12.15 Lunsj – Zoom-rommet er åpent for dem som vil spise ‘sammen’

12.15–13.00 Plenum:

 • Erfaring fra innlevering og disputas ved Kim-Daniel Vattøy, kull 9B

13.00–13.15 Pause

13.15–13.45 Breakout-rom:

 • Ståsted og utfordringer i innspurten
 • Gruppediskusjon i breakout-rom

13.45–14.15 Plenum:

 • Gruppene rapporterer fra diskusjonen i forrige økt
 • Eva, Henning og Kari svarer

14.15–14.30 Oppgaver for 2021 og oppsummering ved Eva og Henning