Seminar 10

Digitalt seminar, mai/juni 2020


Gruppearbeid – tilbakemelding på tekst via nettmøte eller skriftlig

Oppgave: Etisk refleksjon

Gruppeledere: Henning Fjørtoft, Eva Maagerø, Kari Smith, Ela Sjølie, Kari Berg, Iben Brinch Jørgensen (USN), Magnus Hontvedt (USN) og Marit Ulvik (UiB)

 • Gruppe 1: v/ Kari Smith
 • Gruppe 2: v/ Eva Maagerø
 • Gruppe 3: v/ Iben Jørgensen
 • Gruppe 4: v/ Magnus Hontvedt
 • Gruppe 5: v/ Henning Fjørtoft
 • Gruppe 6: v/ Marit Ulvik
 • Gruppe 7: v/ Kari Berg
 • Gruppe 8: v/ Ela Sjølie

Fredag 8. mai

Nettforelesinger, tilgjengelige via tilsendte lenker

 • Metodetekst – presentasjon av data v/ professor Kari Smith
 • Forskerposisjonalitet v/ professor Henning Fjørtoft
 • Hvordan presentere datainnsamling og analyseprosess v/ professor Eva Maagerø
 • Skoleutviklingsforskning v/ professor May Britt Postholm

Onsdag 13. mai

Prosesseminar via nettmøte (Zoom)

13.30–15.00 Prosesseminar for Dorota Lembrér. Opponent: førsteamanuensis Ingvald Erfjord, UiA


Torsdag 14. mai

Masterclass via nettmøte (Zoom)

09.30–10.15 Masterclass: Maria-Rosa Doublet møter postdoktor Pernille Hansen, UiO

10.15–10.45 Pause

10.45–11.30 Masterclass: Tonje Myrebøe møter førsteamanuensis Hege Yvonne Hermansen, UiO


Tirsdag 2. juni

Masterclass via nettmøte (Zoom)

12.30–13.15 Masterclass: Mette Marit Jenssen møter førsteamanuensis Kirsten Foshaug Vennebo, OsloMet


Mandag 8. juni

Prosesseminar via nettmøte (Zoom)

10.00–11.30 Prosesseminar for Kristin Gregers Eriksen. Opponent: professor Trine Anker, MF


Juni

Nettforelesinger, tilgjengelige via tilsendte lenker

Nettforelesning (felles med kull 8):

Tema: Hva ser reviewer etter i en artikkel? Del 1–3

 • The story of a paper v/ professor Kari Smith
 • Fagfellevurdering v/ professor Henning Fjørtoft
 • Fagfellevurdering v/ professor Eva Maagerø