Seminar 10 Oslo

13.–14. mai 2020

Sted: Norges idrettshøgskole / Olympiatoppen

Påmelding til seminar 10 i Oslo

Påmeldingsfrist: 31. mars

NB! Endringer kan komme

Onsdag 13. mai

11.00–11.30 PLENUM: Velkommen og informasjon om NiH v/ Eva Maagerø, Kari Smith og representant fra NiH

11.30–12.30 PLENUM: Motivasjon i utdanning og personsentrert kvantitativ forskning v/ førsteamanuensis Marte Bentzen, NIH

12.30–13.30 Lunsj

13.30–15.00 Prosesseminar

  • Dorota Lembrer. Opponent: førsteamanuensis Ingvald Erfjord (UiA)
  • Kristin Gregers Eriksen. Opponent: professor Trine Anker (MF)

15.00–15.15 Pause

15.15–16.30 PLENUM: Hvorfor ja, til alt? Om metodiske tilnærminger til forskning på barn og unges utvikling og læring v/ førsteamanuensis Reidar Säfvenbom, NIH

16.30–17.30 Tur rundt Sognsvann

17.30 Middag og kulturelt (Holmenkollen – guidet tur, middag)

Torsdag 14. mai

09.00–09.30 Bevegelseslek – v/ Morten Rustad. NB: Du trenger ikke skifte, men ha på klær du kan bevege deg noe i

09.30–11.45 GRUPPER: Tilbakemelding på tekst – Henning Fjørtoft, Eva Maagerø, Kari Smith, navn kommer

11.45–12.45 Lunsj

12.45–14.15 PLENUM: Hva ser redaktøren etter? v/ professor Tone Kvernbekk, UiO

14.15–14.30 Pause

14.30–15.15 Masterclass

  • Maria-Rosa Doublet møter Pernille Hansen (UiO)
  • Tonje Myrebø
  • Mette Marit Jenssen møter førsteamanuensis Kirsten Foshaug Vennebo (OsloMet)
  • Elin Aaness møter professor Henning Fjørtoft (NTNU)

15.15–15.45 PLENUM: Oppsummering

Top