Seminar 9 Trondheim

21.–22. mars 2019

Sted: NTNU Trondheim, campus Kalvskinnet. Informasjon om parkering.

Påmeldingen er lukket. 

Torsdag 21. mars

Rom:LY44 4. etasje Lysholm

11.00–11.30 Velkommen, praktisk informasjon v/ Catrine T. Halås og Kari Smith

11.30–12.15 American Education, including Ph.D. education- Challenges and values v/ professor Kathy Schultz, Dean of the School of Education, University of Colorado, Boulder

12.15–13.00 Lunsj

13.00–15.00 Tilbakemelding på oppgaver i grupper: Tekst skrevet på engelsk (metodedelen)

  • Kathy Schultz Rom: LY44. 4. etasje
  • Catrine T. Halås Rom: LY3.101 3. etasje
  • Kari Smith Rom: LY3.102 3. etasje
  • Anna-Lena Østern Rom: LY1.080 1. etasje

15.00–15.30 Pause

15.30–16.15 Masterclass for Anne Mette Færøyvik Karlsen. Leser: Kathy Schultz

18.00 Guidet tur på Ringve

19.00 Middag på Ringve

Fredag 22. mars

Rom:LY44 4. etasje Lysholm

09.00–10.00 Profesjonsteori del 1: Profesjonshabitus, profesjonenes blinde flekker og kritisk refleksjon, med utgangspunkt i Bourdieu, Arendt og Wackerhausen v/ førsteamanuensis Catrine Torbjørnsen Halås, Nord unviersitet

10.00–10.15 Pause

10.15–11.15 Profesjonsteori del 2: Professionalism and Professional Development v/ professor Kari Smith, NTNU

11.15–11.45 Uformell gruppediskusjon: Relevansen av teorien i avhandlingen? Chair: Catrine T. Halås

11.45–12.45 Lunsj

12.45–13.45 Teacher Education in Tumultuous Times v/ professor Kathy Schultz, University of Colorado, Boulder

13.45–14.00 Pause

14.00–15.30 Praktiske og estetiske aspekter ved formidling. Hva bør vi vite? v/ professor Tone Pernille Østern, NTNU

15.30 Oppsummering og informasjon om Summer School v/ Catrine T. Halås og Kari Smith

Top