Seminar 13 Glasgow

9.–11. juni 2020 Avlyst

Sted: University of Glasgow

NB: Endringer kan komme

Tirsdag 9. juni

09.30–10.00 Velkommen. Informasjon om University of Glasgow og NAFOL

10.00–11.00 Plenum

11.00–11.15 Pause

11.15–12.15 Gruppearbeid

12.15–13.15 Lunsj

13.15–15.15 PLENUM: Presentasjoner av ph.d.-prosjekt

15.15–15.45 Pause

15.45–16.45 PLENUM: Paneldebatt

19.00 Felles middag

Onsdag 10. juni

09.00–10.00 PLENUM: Plenum

10.00–10.15 Pause

10.15–12.15 PLENUM: Presentasjoner av ph.d.-prosjekt

12.15–13.15 Lunsj

13.15–14.30 Plenum

14.30–14.45 Pause

14.45–15.45 Plenum

15.45–16.00 Pause

16.00–16.30 Panel

16.30–16.45 Oppsummering

18.00–19.00 Kulturelt

19.00 Middag

Torsdag 11. juni

09.00–10.00 MASTERCLASS

10.00–10.15 Pause

10.15–12.00 Prosesseminar

12.00 Lunsj og avreise

Returreise

Top