Kull 8 (2017 – 2020)

Marianne Hareide Andreasen

Høgskulen i Volda

On track of self-efficacy and self-regulating learning as foundations for learning

Prosjektsammendrag (PDF)

×
Marianne Hareide Andreasen

Marianne Hareide Andreasen

Høgskulen i Volda

Lars Bjørke

Høgskolen i Innlandet

Læring i kroppsøving – et aksjonsforskningsprosjekt på mellomtrinnet

×
Lars Bjørke

Lars Bjørke

Høgskolen i Innlandet

Ingrid Bjørkøy

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Betydningen av musisk kommunikative aspekter i pedagogisk ledelse og interaksjon med de yngste barna i barnehagen

Prosjektsammendrag (PDF)

×
Ingrid Bjørkøy

Ingrid Bjørkøy

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Oda Heidi Bolstad

Høgskulen på Vestlandet

Teaching for mathematical literacy

Prosjektsammendrag (PDF)

×
Oda Heidi Bolstad

Oda Heidi Bolstad

Høgskulen på Vestlandet

Nina Kristin Fallingen

Universitetet i Sørøst-Norge

Økotransformative læringsprosesser og økoliteracy hos grunnskolelærerstudenter i Kunst og håndverk, i ett posthumanistisk perspektiv

Prosjektsammendrag (PDF)

×
Nina Kristin Fallingen

Nina Kristin Fallingen

Universitetet i Sørøst-Norge

Øyvind Wiik Halvorsen

Universitetet i Bergen

Spørsmål om føremål med utdanning undersøkt gjennom sjølvforståing og danningstradisjonar med norsklærarar og norskfaget som døme

Prosjektsammendrag (PDF)

×
Øyvind Wiik Halvorsen

Øyvind Wiik Halvorsen

Universitetet i Bergen

Sissil Lea Heggernes

OsloMet – Storbyuniversitetet

Developing Pupils’ Intercultural Communicative Competence through Literature

×
Sissil Lea Heggernes

Sissil Lea Heggernes

OsloMet – Storbyuniversitetet

Mari Kristine Jore

Høgskulen på Vestlandet

Flerkulturell danning i samfunnsfagsundervisningen

×
Mari Kristine Jore

Mari Kristine Jore

Høgskulen på Vestlandet

Anne-Mette Færøyvik Karlsen

Universitetet i Stavanger

Lesson Study og muntlighet i klasserommet.

×
Anne-Mette Færøyvik Karlsen

Anne-Mette Færøyvik Karlsen

Universitetet i Stavanger

Beathe Liebech-Lien

Trondheim kommune

Betydningen av læreres læringsfelleskap i implementeringen av samarbeidslæring for elevenes læringsutbytte

Prosjektsammendrag (PDF)

×
Beathe Liebech-Lien

Beathe Liebech-Lien

Trondheim kommune

Elena Merzliakova

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Grenseoverskridende dialoger i barnehages kontekst: konstruksjoner av læringsbegrepet i Nord-Norge og Nord-Russland

Prosjektsammendrag (PDF)

×
Elena Merzliakova

Elena Merzliakova

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Kathrine Moen

Nord universitet

Utvikling av «det nye vi» i barnehagen? En studie av samspillet mellom verdier i en kulturelt mangfoldig barnehages praksis.

Prosjektsammendrag (PDF)

×
Kathrine Moen

Kathrine Moen

Nord universitet

Merete Mortensen

Universitetet i Sørøst-Norge

På jakt etter danningens kår i barnehagen

Prosjektsammendrag (PDF)

×
Merete Mortensen

Merete Mortensen

Universitetet i Sørøst-Norge
Jannike Hegdal Nilssen

Jannike Hegdal Nilssen

OsloMet – Storbyuniversitetet

Morten C. Rustad

Norges idrettshøgskole

Human Practising in Lifestyle Sports and Physical Education.

×
Morten C. Rustad

Morten C. Rustad

Norges idrettshøgskole
Bente Helen Skjelbred

Bente Helen Skjelbred

Høgskulen på Vestlandet

Kristin Belt Skutlaberg

NLA Høgskolen

«Å stå i det» - skoleledelse i langvarige relasjonsutfordringer

Prosjektsammendrag (PDF)

×
Kristin Belt Skutlaberg

Kristin Belt Skutlaberg

NLA Høgskolen

Hanna Zdziarska Slabikowska

Universitetet i Sørøst-Norge

Elevers utfordringer med variabelbegrepet i overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole

×
Hanna Zdziarska Slabikowska

Hanna Zdziarska Slabikowska

Universitetet i Sørøst-Norge

Anna-Maria Helena Stenseth

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Steds- og tidsdimensjoner i utdanning

×
Anna-Maria Helena Stenseth

Anna-Maria Helena Stenseth

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Gro Marte Strand

NTNU

Opplevelser og perspektiver på overgangen til ungdomsskolen.

Prosjektsammendrag (PDF)

×
Gro Marte Strand

Gro Marte Strand

NTNU

Lovise Søyland

Universitetet i Sørøst-Norge
×
Lovise Søyland

Lovise Søyland

Universitetet i Sørøst-Norge

Ola Buan Øien

Nord universitet

Ensembleledelse i lys av plateprodusentens studiopraksis

Prosjektsammendrag (PDF)

×
Ola Buan Øien

Ola Buan Øien

Nord universitet

Ingvill Bjørnstad Åberg

Nord universitet

Kritiske undersøkingar av mangfaldsomgrepet

Prosjektsammendrag (PDF)

×
Ingvill Bjørnstad Åberg

Ingvill Bjørnstad Åberg

Nord universitet