Kull 7 (2016 – 2019)

For mer informasjon; klikk på bildet eller navnet

Eirik Aarskog

Norges idrettshøgskole

I elevmedvirkningens navn

×
Eirik Aarskog

Eirik Aarskog

Norges idrettshøgskole

Irina Ivashenko Amdal

Universitetet i Agder

Lærerutdanningens relevans til det reelle arbeidsliv: Hvilke innstillinger til læreryrket danner studentene under grunnskolelærerutdanning og i hvor stor grad er disse relevant til det reelle arbeidsliv.

Sammendrag (docx-fil)

×
Irina Ivashenko Amdal

Irina Ivashenko Amdal

Universitetet i Agder

Åshild Berg Brekkhus

Høgskulen på Vestlandet

Kapabilitet og kapabilitetsdanning hos elever i yrkesfaglige utdanningsprogram i den videregående skolen.

Sammendrag (docx-fil)

×
Åshild Berg Brekkhus

Åshild Berg Brekkhus

Høgskulen på Vestlandet

Thomas Noven Eide

Universitetet i Bergen

Ferdigheiter til kva og for kven? Ein empirisk studie av ferdigheiter i samfunnsfaget i lys av deira politiske og samfunnsmessige implikasjonar.

×
Thomas Noven Eide

Thomas Noven Eide

Universitetet i Bergen

Hjalmar T. Eiksund

Høgskulen i Volda

Literacy – med nynorsk eller bokmål som hovudmål. Gransking av skrivekompetanse i eit norsk tospråk-perspektiv.

×
Hjalmar T. Eiksund

Hjalmar T. Eiksund

Høgskulen i Volda

Pernille Friis

NTNU

Kommunikasjon i et utforskende klasserom, med fokus på lærers rolle og overgang mellom representasjoner.

×
Pernille Friis

Pernille Friis

NTNU

Kari Hagatun

Universitetet i Bergen

The Educational Situation for Roma Pupils in Norway: Silenced Narratives on Schooling and Future.

×
Kari Hagatun

Kari Hagatun

Universitetet i Bergen

Haakon Halberg

Nord universitet

Hvordan kan skjønnlitteratur bidra til å øke elevenes lesekompetanse?

×
Haakon Halberg

Haakon Halberg

Nord universitet

Ingvild Bjørkeng Haugen

Høgskulen på Vestlandet

Teaching profession and intercultural competence

×
Ingvild Bjørkeng Haugen

Ingvild Bjørkeng Haugen

Høgskulen på Vestlandet

Svein Heddeland

Universitetet i Agder

En kritisk diskursanalyse av diskursiv praksis knyttet til barnehage-hjem-samarbeidet og dokumentasjon av barnas hverdag i digital kontekst.

Sammendrag (docx-fil)

×
Svein Heddeland

Svein Heddeland

Universitetet i Agder

Mette Birgitte Helleve

OsloMet – Storbyuniversitetet

Emosjonalitet i norsk lærerutdanning - Om lærerkvalifisering og lærerutdanningens betydning for lærerstudenters og nyutdannet læreres emosjonelle og relasjonelle sensitivitet og bevissthet.

Les sammendraget av Mette Helleves prosjekt (docx-fil)

×
Mette Birgitte Helleve

Mette Birgitte Helleve

OsloMet – Storbyuniversitetet

Oda Julie Hembre

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Teknologi og utdanning i samspill eller strid? - En studie av hemmende og fremmende forhold for utviklingen av lærerstudenters profesjonsfaglige digitale kompetanse.

Sammendrag (docx-fil)

×
Oda Julie Hembre

Oda Julie Hembre

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Wenche Hammer Johannessen

Nord universitet

Hvilke praksisteorier legger ungdoms­skolelærere til grunn for egne undervis­nings­handlinger og hvilke opplevelser har ung­doms­­skole­lærere av elevers mestring, motivasjon og lærings­utbytte?

×
Wenche Hammer Johannessen

Wenche Hammer Johannessen

Nord universitet

Mari Kristine Jore

Høgskulen på Vestlandet

Flerkulturell danning i samfunnsfagsundervisningen

×
Mari Kristine Jore

Mari Kristine Jore

Høgskulen på Vestlandet

Anne-Grete Kaldahl

OsloMet – Storbyuniversitetet

Didaktikk som redskap for muntlige ferdigheter.

Last ned sammendrag (docx-fil)

×
Anne-Grete Kaldahl

Anne-Grete Kaldahl

OsloMet – Storbyuniversitetet

Marit Krogtoft

Nord universitet

Praktisk (og variert) norskundervisning på ungdomsskolene?

×
Marit Krogtoft

Marit Krogtoft

Nord universitet

Ingunn Kvamme

Universitetet i Agder

En kunnskapssosiologisk studie av Rammeplan for norske barnehager.

Sammendrag (docx-fil)

×
Ingunn Kvamme

Ingunn Kvamme

Universitetet i Agder

Trude Kyrkjebø

NLA Høgskolen

Media og meningsskaping i et småbarnsfellesskap. Etnografisk studie av barnehagens hverdagsliv.

×
Trude Kyrkjebø

Trude Kyrkjebø

NLA Høgskolen

Liv Gardsjord Lofthus

Universitetet i Sørøst-Norge

Barna på oppdagelsesferd i 2000-tallet.

×
Liv Gardsjord Lofthus

Liv Gardsjord Lofthus

Universitetet i Sørøst-Norge

Karina Rose Mahan

NTNU

To use or not to use CLIL? A bird’s-eye view of Content and Language Integrated Learning (CLIL) in Norway: teaching practices and student development in secondary school.

Last ned sammendrag (docx-fil)

×
Karina Rose Mahan

Karina Rose Mahan

NTNU

Soern Finn Menning

Universitetet i Agder

Nysgjerrighet på forskjeller.

×
Soern Finn Menning

Soern Finn Menning

Universitetet i Agder

Åsve Murtnes

Universitetet i Sørøst-Norge

Friluftsliv i et allmenndannende perspektiv – fra plan til praksis. Naturens materialitet – læringsarenaens kontekst.

×
Åsve Murtnes

Åsve Murtnes

Universitetet i Sørøst-Norge

Ellen Nesset Mælan

Høgskolen i Innlandet

Hvordan fremme trivsel og positiv psykisk helse hos elever i ungdomsskolen?

Last ned sammendrag (docx-fil)

×
Ellen Nesset Mælan

Ellen Nesset Mælan

Høgskolen i Innlandet

Kari Nergaard

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Empati i 2-3-åringers samspill.

Sammendrag (docx-fil)

×
Kari Nergaard

Kari Nergaard

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Jannike Hegdal Nilssen

OsloMet – Storbyuniversitetet

Fagspesifikk literacy i norsk og matematikk. Lærebokas invitasjon til tekstbasert læring.

Last ned sammendrag (docx-fil)

×
Jannike Hegdal Nilssen

Jannike Hegdal Nilssen

OsloMet – Storbyuniversitetet

Morten C. Rustad

Norges idrettshøgskole

Human Practising in Lifestyle Sports and Physical Education.

×
Morten C. Rustad

Morten C. Rustad

Norges idrettshøgskole

Tove Sommervold

Høgskolen i Innlandet

Skjønnlitterær tekstforståelse hos unge lesere. En empirisk under­søk­else av hvordan fiksjons­lesingsstrategier kan utvikles hos lesere på ungdoms­trinnet.

×
Tove Sommervold

Tove Sommervold

Høgskolen i Innlandet

Marianne Ree

Universitetet i Stavanger

Barns medvirkning i barnehagen – et relasjonelt perspektiv.

×
Marianne Ree

Marianne Ree

Universitetet i Stavanger

Beate Gilje Tumyr

Universitetet i Stavanger

Estetisk framføringspraksis i barnehagen.

×
Beate Gilje Tumyr

Beate Gilje Tumyr

Universitetet i Stavanger

Ingfrid Veka

Høgskulen på Vestlandet

Oppfatning og operasjonalisering av læreplanen i faget mat og helse

Last ned sammendrag (docx-fil)

×
Ingfrid Veka

Ingfrid Veka

Høgskulen på Vestlandet

Top