Seminar 4 Trondheim

12.–13. november 2019

Sted: Clarion Hotel Trondheim

Påmeldingen er stengt.

NB! Endringer i programmet kan forekomme.

Tirsdag 12. november

Rom: Polaris

11.00–11.15 Velkommen v/ daglig leder i NAFOL Kari Smith

11.15–12.15 Etikk i forskning (og annen kunnskapsproduksjon) v/ professor Thomas Dahl (NTNU)

12.15–13.15 Lunsj

13.15–16.00 Kvalitativ forskning v/ professor May Britt Postholm (NTNU)

16.00–16.15 Pause

16.15–17.15 Publisering (fortsettelse fra seminar 3) v/ professor Kari Smith (NTNU)

17.15 Pause – tilbake til hotellet

ca. 18.15 Guiding og minikonsert på Ringve Musikkmuseum

ca. 19.15 Middag på Ringve

Onsdag 13. november

Rom: Andromedia

09.00–12.00 Academic writing v/ professor Pat Thomson (University of Nottingham)

12.00–13.00 Lunsj

13.00–15.00 GRUPPER: Tilbakemelding på tekst v/ professor Ellen Beate Hansen Sandseter (DMMH), professor May Britt Postholm (NTNU), førsteamanuensis Kathrine Bjørgen (DMMH) og dosent Kari Emilsen (DMMH)

  • Oppgave: Skriv et litteratursammendrag (en review) på engelsk knyttet til ditt prosjekt
  • Rom: Callisto, Titan, Meteor, Eclipse

15.00–15.15 Pause

15.15–15.45 GRUPPER: Gruppediskusjon – veilederens rolle i skriveprossessen

  • Rom: Callisto, Titan, Meteor, Eclipse

15.45–16.00 Pause

16.00–16.45 Masterclass: Marie Njølstad Vonen møter professor Pål Aarsand (NTNU)

  • Callisto

16.45 Frikveld

Valgfri dag: Torsdag 14. november

Denne dagen arrangeres sammen med forskerskolen NorTED.

Rom: Skybar, Kitchen & Table

09.00–09.30 The Finnish partner: presentation of institution – key issues in doctoral education in Finland v/ representant fra finsk partnerinstitusjon

09.30–09.45 Pause

09.45–10.15 The Danish partner: presentation of institution – key issues in doctoral education in Denmark v/ representant fra dansk partnerinstitusjon

10.15–11.45 Meeting the resource experts: speed dating – resource people inform about their work and respond to questions v/ representanter fra NorTED

11.45–12.45 Lunsj

12.45–14.30 Summary academic writing, presentations v/ professor Pat Thomson (University of Nottingham)

14.30–14.45 Pause

15.30–16.00 Oppsummering og avslutning v/ kullkoordinator Ellen Beate Sandseter (DMMH)

  • Rom: Meteor
Top