Seminar 11

NB! Endringer kan forekomme.

27.–29. september 2021

Sted: Klækken Hotell, Hønefoss

27. september

12.00–13.00 Lunsj for dem som er ankommet

13.00–13.15 Velkommen, Ellen Beathe og Kari

13.15–13.45 Mingling- dele erfaringer fra sist vi var sammen om progresjon og livet

13.45–15.00 Professor Anne Greve: Forskning, profesjon, politikk. Innlegg og gruppediskusjon- Anne forbereder diskusjonsspørsmål

15.00–15.30 Pause

15.30–17.00 Grupper (3/4 i hver gruppe) lager et foredrag, sketsj, presentasjon for nye stipendiater om hva de har i vente. 30 min. forberedelse, 10 min. maks presentasjon

17.30 Tur i området for dem som ønsker

19.30 Middag med musikalsk forrett

28. september

09.00–10.30 Førsteamanuensis Catrine Halaas Torbjørnsen: Spenninger i skolens arbeid med inkludering

10.30–11.00 Pause

11.00–12.00 Anne, Catrine, Ellen Beate og Kari. Rollen som opponent- hvordan forbereder vi oss? Hvilken type opponent ønsker vi å være? Samtale- diskusjon med stipendiatene

12.00–13.00 lunsj

13.00–15.00 Tilbakemelding på tekster. Anne, Catrine, Ellen Beate, Kari

15.15 Tur til Kistefos museum med omvisning. Felles buss fra hotellet kl. 15.15. Retur kl. 17.00

19.00 Middag etterfulgt av quiz

29. september

09.00–10.00 Masterclass: Julia Melnikova møter førsteamanuensis Catrine T. Halås, Nord universitet

10.00–10.15 Pause

10.15–11.15 Masterclass: Karen Birgitte Dille møter professor Kari Smith, NTNU

11.15–11.30 Avslutning av seminaret, alle sammen

11.30–12.30 Lunsj og avreise