Seminar 10

NB! Endringer kan forekomme.

Hybridseminar (fysisk og digitalt): 9.–10. juni 2021

Lenke til Zoom blir sendt per e-post i forkant av seminaret.

Påmelding til seminar 10, påmeldingsfrist: torsdag 20. mai


Onsdag 9. juni

10.30–10.45 Velkommen ved kullkoordinator Ellen Beathe og daglig leder Kari

10.45–12.15 Teori og praksis: Noen momenter ved professor Tone Kvernbekk, UiO

  • Forelesning og diskusjon

12.15–12.45 Lunsj

12.45–13.45 Masterclass

13.45–14.00 Pause

14.00–15.00 Forelesning ved Tove Lafton

  • Forelesning og diskusjon

15.00–15.15 Pause

15.15–16.15 Kjell-Ivar Myhr, Adresseavisen

18.00 Middag

Torsdag 10. juni

09.30–09.45 God morgen

09.45–11.30 Gruppearbeid med tilbakemelding

11.30–12.15 Lunsj

12.15–16.00 Observasjonsmetodologi/klasseromsforskning ved professor Kirsti Klette, UiO

  • Forelesning og diskusjon