Seminar 10

NB! Endringer kan forekomme.

Digitalt seminar: 9.–10. juni 2021

Lenke til Zoom blir sendt per e-post i forkant av seminaret.

Påmeldingen er stengt


Onsdag 9. juni

09.15–09.30 Velkommen ved kullkoordinator Ellen Beate og daglig leder Kari

09.30–10.30 Masterclass

  • Julia Melnikova møter professor Tomas Ellegaard, Roskilde Universitet
  • Anneke Kneppers møter førsteamanuensis Eli Smeplass, NTNU

10.30–10.45 Pause

10.45–12.15 Teori og praksis: Noen momenter ved professor Tone Kvernbekk, UiO

  • Forelesning og diskusjon

12.15–12.45 Lunsj

12.45–13.45 Masterclass

  • Inger Margrethe Tronstad møter postdoktor Merete Lund Fasting, UiA

13.45–14.00 Pause

14.00–15.00 Forelesning ved Tove Lafton

  • Forelesning og diskusjon
  • «Bærekraftige framtider – å være i verden og å være av verden»

15.00–15.15 Pause

15.15–16.15 Kjell-Ivar Myhr, Adresseavisen

  • «Hvordan skrive populærvitenskapelige tekster»

Torsdag 10. juni

09.30–09.45 God morgen

09.45–11.30 Gruppearbeid med tilbakemelding

11.30–12.15 Lunsj

12.15–16.00 Observasjonsmetodologi/klasseromsforskning ved professor Kirsti Klette, UiO

  • Forelesning og diskusjon