Digitalt seminar

9.–10. februar 2022

Plattform: Zoom 

Onsdag 9. februar

09.00–09.15 Velkommen ved Kari og Ellen Beate

09.15–10.15 Norsk utdanningsforskning – et historisk perspektiv, ved Peder Haug,
Høgskulen i Volda

10.15–10.30 Pause

10.30–11.15 Aksjonsforskning i lærerutdanningen, ved Marit Ulvik, Universitetet i Bergen

11.15–11.30 Spørsmål til Marit – plenum

11.30–11.45 Pause

11.45–12.15 Breakoutrom: Spørsmål og råd om ferdigstilling av monografi og artikkelbasert avhandling

12.15–12.30 Korte muntlige referat etter breakoutrom-økta. Spørsmål sendes til Ellen Beate og Kari på e-post

Torsdag 10. februar

09.00–09.30 Presentasjon av artikkel for review, ved Tobias Staaby
Les artikkelen til Tobias på forhånd: Still in Another Castle. Asking New Questions about Games, Teaching and Learning.

09.30–10.30 Gruppearbeid i breakoutrom:

Skriv en review på artikkelen etter disse kriteriene:

In evaluating a manuscript, reviewers should focus on the following

  • Originality (theme, approach, methods)
  • Contribution to the field (in relation to previous research- practice field)
  • Technical quality (language, references, presentations of findings)
  • Clarity of presentation (structure, reader friendly)
  • Depth of research (methodology, analysis, discussion)

10.30–10.45 Pause

10.45–11.30 Plenum – presenter og diskuter reviews

11.30 –11.45 Pause

11.45–12.30 Ferdigstilling av avhandlingen, ved Kari og Ellen Beate. Diskusjon om tilsendte spørsmål

12.30–12.45 Oppsummering – litt om Island (nok en gang)