Kull 10 (2019–2022)

Ingrid Østgaard Buaas

NTNU

Innholdet i norsk kroppsøvingsundervisning

×
Ingrid Østgaard Buaas

Ingrid Østgaard Buaas

NTNU

Anita Tvedt Crisostomo

Høgskulen på Vestlandet

Bærekraftige barnehagepraksiser – eksperimentelle posthumanistiske utforskninger.

×
Anita Tvedt Crisostomo

Anita Tvedt Crisostomo

Høgskulen på Vestlandet

Karen Birgitte Dille

NTNU

Praksislærer som lærerutdanner – identitet i digitalt læringsfellesskap.

×
Karen Birgitte Dille

Karen Birgitte Dille

NTNU

Hege Fimreite

Høgskulen på Vestlandet

Veiledning i den lærande barnehagen.

×
Hege Fimreite

Hege Fimreite

Høgskulen på Vestlandet

Svein-Erling Greiner

Høgskulen på Vestlandet

Forståelser, gjøren og vilkår for kritisk refleksjon i barnehagelærerutdanninga.

×
Svein-Erling Greiner

Svein-Erling Greiner

Høgskulen på Vestlandet

Fredrik Stenhjem Hagen

Høgskulen på Vestlandet

Rasismeforståelse hos elever i den norske skolen.

×
Fredrik Stenhjem Hagen

Fredrik Stenhjem Hagen

Høgskulen på Vestlandet

Runa Hestad Jenssen

Nord universitet

«Vokale narrativ» – om opplevelsen av sangundervisning med jenter i stemmeskiftet.

×
Runa Hestad Jenssen

Runa Hestad Jenssen

Nord universitet

Ingrid Jensvoll

Universitetet i Tromsø

La humla suse – undervisning om miljøproblemer for bærekraftig utvikling.

×
Ingrid Jensvoll

Ingrid Jensvoll

Universitetet i Tromsø

Leonie Isabelle Johann

Nord universitet

Students' understanding of abstract scientific phenomena using the example of the multidisciplinary phenomenon of the cell membrane.

×
Leonie Isabelle Johann

Leonie Isabelle Johann

Nord universitet

Anneke Margje Alida Kneppers

NTNU

Pedagogic practices for developing an inclusive learning environment in the ethnically diverse primary school classroom.

×
Anneke Margje Alida Kneppers

Anneke Margje Alida Kneppers

NTNU

Solveig Salthammer Kolaas

Nord universitet

Om musikalsk meningsdannelse i valgfaget Sal og scene - en studie om musikkteaterproduksjon i ungdomsskolen

×
Solveig Salthammer Kolaas

Solveig Salthammer Kolaas

Nord universitet

Audun Mollan Kristoffersen

NTNU

Utvikling av gode læringsmiljøer, elevers motivasjon og læring gjennom estetiske tilnærminger til inkludering.

×
Audun Mollan Kristoffersen

Audun Mollan Kristoffersen

NTNU

Hilde Lund

Høgskulen på Vestlandet

Ledelse i møte med kulturelt mangfold i barnehagen.

×
Hilde Lund

Hilde Lund

Høgskulen på Vestlandet

Julia Melnikova

Høgskulen i Volda

Innvandrerforeldres involvering i hjem-skole samarbeid i videregående skole.

×
Julia Melnikova

Julia Melnikova

Høgskulen i Volda

Monika Merket

NTNU

En analyse av kunnskapsdiskursen innen praksisfeltet i lektorutdanningen.

×
Monika Merket

Monika Merket

NTNU

Ida Pape Pedersen

Nord universitet

Pedagogkroppen. En danse-basert studie av barnehagelærerens kroppslige profesjonskunnskap.

×
Ida Pape Pedersen

Ida Pape Pedersen

Nord universitet

Lise Porsanger

NTNU

Teachers’ risk- and safety management in physical education.

×
Lise Porsanger

Lise Porsanger

NTNU

Merete Chatrin Rekdahl

OsloMet – Storbyuniversitetet

Samarbeid skole og arbeidsliv: Hvordan organiseres samarbeidet mellom skole og arbeidsliv om yrkesfaglig fordypning? (YFF)?

×
Merete Chatrin Rekdahl

Merete Chatrin Rekdahl

OsloMet – Storbyuniversitetet

Tobias Staaby

Universitetet i Bergen

Spilldidaktikk – betingelser for spill og læring i videregående skole.

×
Tobias Staaby

Tobias Staaby

Universitetet i Bergen

Trine Telnes

Nord universitet

Barnehagelærerens profesjonspraksis i læringsprosesser med de yngste barna i barnehagen (0-3 år).

×
Trine Telnes

Trine Telnes

Nord universitet

Inger Margrethe Tronstad

Nord universitet

Friluftslivslærarar sin profesjonspraksis i leiing av sosiale læreprosessar.

×
Inger Margrethe Tronstad

Inger Margrethe Tronstad

Nord universitet

Gry Ulrichsen

NTNU

Friluftslivslærarar sin profesjonspraksis i leiing av sosiale læreprosessar.

×
Gry Ulrichsen

Gry Ulrichsen

NTNU

Maria Njølstad Vonen

Universitetet i Sørøst-Norge

Dybdelæring gjennom uteskoleundervisning.

×
Maria Njølstad Vonen

Maria Njølstad Vonen

Universitetet i Sørøst-Norge