Årshjul

NB! Endringer kan forekomme.

2021

Oppdatert: 25. november 2020.

Kull 9

  • Seminar 12: 25.–26. januar, digitalt
  • Seminar 13: 1.–3. september, Gent, Belgia
  • Konferanse: 9.–11. november, Bergen
  • Seminar 15: 30. november–1. desember, Trondheim

Kull 10

  • Seminar 9: 28.–29. januar, digitalt
  • Seminar 10: 9.–10. juni, Trondheim/digitalt
  • Seminar 11: 27.–28. oktober
  • Konferanse: 9.–11. november, Bergen