Ph.d.-stipendiat

Utdrag fra NAFOLs hovedmål:

  • NAFOL skal bidra til opplæring av ph.d.-stipendiater knyttet til lærerutdanning og skole, med avhandlinger som er særlig relevant for profesjonspraksis.
  • NAFOL skal utvikle et omfattende og relevant kurstilbud innenfor opplæringdelen av ph.d.-utdanningen.
  • NAFOL skal ha et særlig ansvar for at ph.d.-stipendiater ved forskerskolen dyktiggjøres i formidling og kommunikasjon

Tilbud til NAFOLs ph.d.-stipendiater

1. år: Struktur – substans – kontekst: komme inn i et forskningsfellesskap.
2. år: Teori – data – analyse: kvalifisere seg som akademisk skriver.
3. år: Tolkning og drøfting: forstå betydningen av vitenskapeliggjøring av praksis-teoridimensjoner.
4. år: Kritiske perspektiver og bidrag til ny kunnskap: formidle vitenskapelig tekst.

Ønsker du å ha med veileder på NAFOL-seminar?

  • Du kan invitere med deg din hoved- eller medveileder til ett av seminarene (innenlands) hvert år. Veilederen tar i slike sammenhenger aktivt del i seminarprogrammet og blir en ekstra ressurs for NAFOL på det seminaret.
  • Du har mulighet til å få arrangert et prosesseminar med opposisjon mot slutten av stipendiatperioden din. Prosesseminarene inkluderes i seminarprogrammene (eller i for-/etterkant av et dagsprogram på seminar). Til disse seminarene kan du invitere med deg én av dine veiledere dersom prosesseminaret holdes i Norge.