NAFOL-integrerte ph.d.-emner

Stipendiater som er tatt opp i NAFOL, kan få deler av seminarprogrammet godkjent som ordinære ph.d.-emner, så fremt de tilfredsstiller kravene for å ta emnene og fullfører tilhørende obligatoriske aktiviteter. Alle ph.d.-stipendiater som er tatt opp i NAFOL tar automatisk disse emnene, og du vil få nærmere informasjon om oppmelding fra NAFOL-administrasjonen.

PLU 8014 – Akademisk skriving (5 stp)

Emnet er et forskerkurs i akademisk skriving. Fokus i emnet er på hvordan man skriver innenfor ulike akademiske sjangrer, fra tette beskrivelser i kvalitativt orienterte studier til tynne beskrivelser ved hjelp av statistisk analyse. Det er ønskelig at deltakerne arbeider med eget datamateriale i kursopp­gavene.

Emnebeskrivelse for PLU 8014

Fagansvarlig: Kari Smith

PLU 8017 – Forskningsformidling (5 stp)

Emnet er et forskerkurs i formidling av forskning. Fokus i emnet er på hvordan man formidler  innenfor ulike kontekster som på web, i fagtidsskrifter, ved konferanser og i forbindelse med disputas.

Emnebeskrivelse for PLU 8017

Fagansvarlig: Kari Smith

PLU 8018 – Profesjonsteori (5 stp)

I dette emnet gjennomgås sentrale posisjoner i moderne profesjonsteori og profesjonalisering som historisk prosess med vekt på lærerprofesjonens framvekst.

Emnebeskrivelse for PLU 8018

Fagansvarlig: Kari Smith

PLU 8027 – Lærerutdanningsforskning (5 stp)

Emnet er et forskerkurs i lærerutdanningsforskning. Fokus i emnet er retninger innenfor lærerutdanningsforskning på et globalt så vel som på et nasjonalt nivå. Det er ønskelig at deltakerne arbeider med eget forskningsprosjekt gjennom hele kurset og knytter dette til retninger innenfor lærerutdanningsforskning.

Emnebeskrivelse for PLU 8027

Fagansvarlig: Kari Smith