permas

NAFOL-seminarer

Bestill reise og opphold til NAFOL-seminarer

NAFOL dekker reise og opphold ved deltakelse på NAFOL-seminarer.

Alle NAFOL-studenter må opprette en egen profil hos Berg-Hansen. I profilen må du registrere et kredittkort.

Reise og opphold ordnes av hver enkelt ved å henvende seg til reisebyrået Berg-Hansen: grupper.trondheim@berg-hansen.no eller telefon: 73 10 47 17 /73 10 47 18.

Du skal ikke bestille reise på andre måter, NAFOL tar ikke imot reiseregninger.

Når du bestiller på denne måten vil utgiftene bli belastet NAFOL direkte, og du slipper å sende reiseregning til NAFOL. Øvre grense for dekning av reise og overnatting er 6 000 kr per seminar. Av økonomiske årsaker oppfordrer vi deg likevel til å bestille reise tidlig og at du velger billige alternativer blant fly- /togbilletter.

NAFOL refunderer utgifter til flybuss, flytog etc. samlet én gang per år dersom din institusjon sender en faktura til NAFOL (nærmere informasjon blir sendt til NAFOL-studentene hvert år ved årets slutt). Du må følge reglene til din institusjon for dokumentasjon av utgifter. Det gis 1000 kr per samling/ student.

Avbestilling eller no-show av reise og opphold

Reise og opphold bestiller du selv via reisebyrået Berg-Hansen. Dersom du ikke kan benytte deg av reise eller opphold, så må du ta kontakt med Berg-Hansen. Du er selv ansvarlig for avbestilling via reisebyrået. Husk også å melde fra til kullkoordinator og NAFOL-administrasjonen.

Ved avbestilling eller no-show vil du bli belastet for kostnader knyttet til reise og opphold. Dette gjelder uavhengig av årsak.

Eventuell refundering av dette er en sak mellom deg og ditt forsikringsselskap, og du må følge forsikringsselskapets regler og krav for dokumentasjon.

Regler for overnatting:

NAFOL dekker overnatting mellom seminardagene, men dekker ikke overnatting i forkant/etterkant av seminaret.

Unntakene er:

  • dersom du må reise dagen før for å komme frem i tide, kan en ekstra natt bestilles på NAFOLs regning
  • dersom seminaret starter før klokken 11.00, kan en ekstra natt bestilles på NAFOLs regning

Skrivegrupper som arrangeres i forkant/etterkant av seminaret gir ikke rett til ekstra overnatting på NAFOLs regning.

NAFOL-konferanser

Bestill reise og opphold til NAFOL-konferanser

NAFOL dekker reise og opphold ved deltakelse på NAFOL-konferanser.

Alle NAFOL-studenter må opprette en egen profil hos Berg-Hansen. I profilen må du registrere et kredittkort.

Reise og opphold ordnes av hver enkelt ved å henvende seg til reisebyrået Berg-Hansen: grupper.trondheim@berg-hansen.no eller telefon: 73 10 47 17 /73 10 47 18.

Du skal ikke bestille reise på andre måter, NAFOL tar ikke imot reiseregninger.

Når du bestiller på denne måten vil utgiftene bli belastet NAFOL direkte, og du slipper å sende reiseregning til NAFOL. Konferansen ligger normalt i tilknytning til et NAFOL-seminar, slik at samlingen vil strekke seg over 3 dager. Maksimal støtte er derfor 8 000 kr.

NAFOL refunderer utgifter til flybuss, flytog etc. samlet én gang per år dersom din institusjon sender en faktura til NAFOL (nærmere informasjon blir sendt til NAFOL-studentene hvert år ved årets slutt). Du må følge reglene til din institusjon for dokumentasjon av utgifter. Det gis 1000 kr per samling/ student.

Avbestilling eller no-show av reise og opphold

Reise og opphold bestiller du selv via reisebyrået Berg-Hansen. Dersom du ikke kan benytte deg av reise eller opphold, så må du ta kontakt med Berg-Hansen. Du er selv ansvarlig for avbestilling via reisebyrået.

Ved avbestilling eller no-show vil du bli belastet for kostnader knyttet til reise og opphold. Dette gjelder uavhengig av årsak.

Eventuell refundering av dette er en sak mellom deg og ditt forsikringsselskap, og du må følge forsikringsselskapets regler og krav for dokumentasjon.