Publikasjoner

Østern, Anna-Lena og Kari Smith. (2017). NAFOL – en forskerskole for norsk lærerutdanning: en studie i akademisk praksis i lys av praksisarkitekturer og komplementære forståelsesformer fra vitenskap og kunst. FOU i praksis, 11(1), 85 – 109.

Les artikkelen her


Fremside på bok.

Smith, Kari (Red.). (2020).  Validity and Value of Teacher Education Research. Bergen: Fagbokforlaget.

Kjøp boken hos Fagbokforlaget


Fremside NAFOL-bok 2018

Smith, Kari (Red.). (2018). Norsk og internasjonal lærerutdanningsforskning. Bergen: Fagbokforlaget.

Kjøp boken hos Fagbokforlaget


Fremside NAFOL-bok 2014

Østern, Anna-Lena (Red.). (2014). NAFOL Årbok 2014 NAFOL Year Book 2014 En gang lærer – alltid lærer? Once a Teacher – Always a Teacher? Bergen: Fagbokforlaget.

Kjøp boken hos Fagbokforlaget


Fremside NAFOL-bok 2012

Østern, Anna-Lena; Smith, Kari; Ryghaug, Torill; Krüger, Thorolf; Postholm, May Britt (Red.). (2013). Teacher education research between national identity and global trends : NAFOL year book 2012. Trondheim: Akademika forlag.