NAFOLs råd

NAFOLs råd består av en representant fra hver av de samarbeidende institusjonene. Dette vil i hovedsak være andre medlemmer enn de som sitter i NAFOLs styre, og møte i rådet vil bli avholdt en gang per år. Rådet skal fungere som rådgivende organ overfor styret når det gjelder prinsipielle og strategiske saker.

  • Leder:  Knut Steinar Engelsen, Høgskulen på Vestlandet
  • Nestleder: Gry Paulgaard, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
  • Sektretær: Kari Smith, NTNU