Samling for ledere av ph.d.-programmene og ledere for lærerutdanningene i NAFOL-nettverket

“Gjøre hverandre gode”

NAFOLs nettverkssamlinger har som hensikt å styrke og kartlegge videre samarbeid etter år 2021. Til samlingene inviteres tre representanter fra hver nettverksinstitusjon, den ene representanten bør være leder for ph.d.-programmet.

Forslag til representanter:

  • Leder for ph.d.-programmet
  • Dekan/leder for lærerutdanningen
  • Ph.d.-koordinator (administrativ koordinator)

NAFOL dekker reise og overnatting for deltakerne. Reise og overnatting bestilles ved å kontakte Berg-Hansen.

Neste samling:

  • Universitetet i Stavanger, 25. november 2019

Meld deg på nettverkssamlingen.

NB! Endringer i programmet kan forekomme.

Sted: Hulda Garborgs hus

Rom: HG R-354

10.30–11.00 Kaffe, mingling

11.00–11.15 Velkommen til NAFOL og Universitetet i Stavanger

11.15–11.30 Tilbakeblikk på forslag fra forrige møte v/ rådsleder Knut Steinar Engelsen (NAFOL)

11.30–12.30 Lunsj

12.30–13.30 Har post-NAFOL en rolle i Kunnskapssenteret? v/ dekan ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora Elaine Munthe (Universitetet i Stavanger)

13.30–14.30 I tidligere drøftinger i nettverket ble det tydelig at et post-NAFOL samarbeid mellom lærerutdanningsinstitusjoner bør ligger på det nasjonale planet. Regionalt og lokalt nivå bør ivaretas av de enkelte partnerinstitusjonene. Viktige momenter av NAFOL sin signaturpedagogikk vil kunne overføres til det regionale og lokale nivå.
I denne sesjonen bes deltagerne i grupper om å utvikle konkrete forslag om hvordan forskerutdanningen innen lærerutdanningen i fremtiden best vil kunne ivaretas på det nasjonale nivået med tanke på innhold og arbeidsmåter, organisering og finansiering.

14.30–14.45 Pause

14.45–15.15 Presentasjoner av modeller – valg av en modell? v/ styreleder Thomas Moser (NAFOL)

15.15–16.00 Hva gjør vi nå? v/ daglig leder Kari Smith (NAFOL)

  • Arbeidsutvalg?
  • Møte med KD?
  • Tidsramme?

16.00–16.15 Oppsummering

Top