Samling for ledere av ph.d.-programmene og ledere for lærerutdanningene i NAFOL-nettverket

“Gjøre hverandre gode”

NAFOLs nettverkssamlinger har som hensikt å styrke og kartlegge videre samarbeid etter år 2021. Til samlingene inviteres tre representanter fra hver nettverksinstitusjon, den ene representanten bør være leder for ph.d.-programmet.

Forslag til representanter:

  • Leder for ph.d.-programmet
  • Dekan/leder for lærerutdanningen
  • Ph.d.-koordinator (administrativ koordinator)

NAFOL dekker reise og overnatting for deltakerne. Reise og overnatting bestilles ved å kontakte Berg-Hansen.

Neste samling:

  • Universitetet i Stavanger, 25. november 2019

Tidligere samling:

  • NTNU, 3. juni 2019

Sted: Trondheim, Campus Kalvskinnet. Informasjon om parkering.

Rom: U201, Akrinn. Lenke til mazemap.

Påmeldingen er stengt.

NB! Endringer i programmet kan forekomme.

09.45–10.15 Kaffe og litt ‘attåt’

10.15–10.45 Velkommen, mål for samlingen. Modeller for fremtidig samarbeid v/ rådsleder Knut Steinar Engelsen (HVL), styreleder Thomas Moser (USN) og daglig leder Kari Smith (NTNU)

10.45–11.45 FinEd- den finske modellen v/ førsteamanuensis Anneli Lehtisalo (University of Tampere)

11.45–12.00 Spørsmål

12.00–13.00 Lunsj

13.00–13.30 Forslag til modeller v/ rådsleder Knut Steinar Engelsen (HVL) og daglig leder Kari Smith (NTNU)

13.30–14.45 Diskusjon i grupper- modeller, konkrete forslag

14.45–15.15 Kaffe og litt ‘attåt’

15.15–16.15 Presentasjon av modeller fra gruppene, plenumsdiskusjon v/ styreleder Thomas Moser (USN)

16.15–16.30 Oppsummering og planer for neste møte v/ daglig leder Kari Smith (NTNU)

Top