Veiledersamlinger

2021

  • 12. mars: webinar kl. 13–16
  • 14. september: webinar kl. 13–16
  • 9.–11. november: NAFOL/HVL-konferansen (vi betaler en overnatting)

2022

  • 7.–9. juni: avslutningskonferanse

14. september 2021: Webinar, kl. 13.00–16.00

Påmeldingen er stengt.

Tema: Artikkelbasert avhandling – fordeler, ulemper, struktur, utfordringer, kriterier for innlevering og bedømming.

Plan for seminaret:

  • Fordeler og ulemper ved artikkelbasert avhandling
  • Vanlig struktur på artikkelbasert avhandling
  • Utfordringer stipendiatene møter
  • Kriterier for innlevering og bedømming

Programmet blir ikke strengt strukturert: Det blir mye tid til diskusjoner underveis, og vi tar pauser ved behov.