Veiledersamlinger

2021

  • 12. mars: webinar kl. 13–16
  • 14. september: webinar kl. 13–16
  • 9.–11. november: NAFOL/HVL/NorTED-konferansen (vi betaler en overnatting)

12. mars 2021: Webinar, kl. 13.00–16.00

Påmeldingsfrist: 1. mars 2021

13.00–13.30 Velkommen, bli kjent med hverandre, spørsmål dere gjerne vil diskutere (plenum og breakout-rom), ved Kari Smith

13.30–13.50 Presentasjon og diskusjon om spørsmål (plenum)

13.50–14.00 Pause

14.00–14.30 Psykososiale utfordringer for stipendiater, ved Kari Smith

14.30–15.00 Erfaringsdeling om og håndtering av psykososiale utfordringer for stipendiater og for veiledere (breakout-rom)

15.00–15.10 Pause

15.10–15.30 Plenumsdiskusjon

15.30–16.00 Godkjenne for innlevering – håndtering av ikke godkjente avhandlinger (plenumsdiskusjon)