Veiledersamlinger

2020

19. oktober, kl. 13.00–16.00

  • Denne samlingen blir arrangert som et webinar via Zoom.
  • Professor Kari Smith (NTNU) leder dagen.

Påmelding

Merk at det må være minimum 10 påmeldte for at webinaret skal gjennomføres.

Påmeldingsfrist: 1. oktober

Zoom-innkalling kommer.
Egen møteinnkalling til Zoom-webinaret kommer etter påmeldingsfristen.

Program

Tematikken for diskusjonene i webinaret er:

  • Veilederrollen – ansvar, relasjoner. Hvordan er jeg som veileder?
  • Tilbakemelding
  • Studentenes utfordringer – hva sier forskningen? Hva erfarer vi?
  • Diskusjon av caser