NAFOLs tilbud til NAFOL-veiledere

  • To ganger per år inviteres NAFOL-studentenes veiledere til et seminar. Reise og overnatting bestilles slik det står beskrevet under NAFOL-veileder > Økonomiske støtteordninger.
  • Hver student kan invitere med seg sin hoved- eller medveileder til ett av seminarene hvert år. Veilederne tar i slike sammenhenger aktivt del i seminarprogrammet og blir på den måten en ekstra ressurs for NAFOL på det aktuelle seminaret.
  • NAFOL-studenter har mulighet til å få arrangert prosesseminar med opposisjon for dem mot slutten av stipendiatperioden. Prosesseminarene holdes som en del av seminarprogrammene (eller i for-/etterkant av et seminar). Til disse seminarene kan studentene invitere med seg én av sine veiledere.
  • Av økonomiske årsaker vil det ikke være anledning til å invitere med seg veileder på NAFOL-seminarer som holdes i utlandet.