NAFOLs tilbud til NAFOL-veiledere

  • Hver NAFOL-student kan invitere med seg sin hoved- eller medveileder til ett av de ordinære seminarene hvert år. Veilederne tar i slike sammenhenger aktivt del i seminarprogrammet og blir på den måten en ekstra ressurs for NAFOL på det aktuelle seminaret.
  • Veileder bestiller reise og overnatting slik det står beskrevet under NAFOL-veileder > Økonomiske støtteordninger.
  • NAFOL-studenter har mulighet til å få arrangert prosesseminar med opposisjon mot slutten av stipendiatperioden. Prosesseminarene holdes som en del av seminarprogrammene, eller digitalt utenom seminartidspunkt. Studenten kan invitere med seg én av sine veiledere ved fysisk prosesseminar.
  • Av økonomiske årsaker vil det ikke være anledning til å invitere med seg veileder på NAFOL-seminarer som holdes i utlandet.

Veiledersamlinger

13.–15. juni 2022: avslutningskonferanse