Bli med og gjør NAFOL-siden levende

Vi er opptatt av at våre NAFOL-studenter og veiledere skal føle tilhørighet til virksomheten vår, og har tro på at aktiv deltakelse har stor betydning. Derfor er store deler av innholdet på våre nettsider brukerskapt. Vi ønsker at NAFOLs forskerstudenter, veiledere og forelesere skal bidra med korte tekster (maks én side) for å gjøre nettsidene våre oppdaterte og levende. Tekstene kan være av følgende typer:

Forskerprofil: NAFOL-student

Her kan du som er NAFOL-student skrive om ditt forskningsprosjekt og din bakgrunn. Teksten skal inneholde en teaser som blir lagt på forsiden. Selve hovedteksten skrives i jeg-form og det er viktig å tenke litt tabloid. Med andre ord; dette er en øvelse i forskningsformidling.

Forskerprofil: NAFOL-veileder

Her kan du som veileder skrive en kort biografi i jeg-form, hvor du forteller om din forskningsprofil og dine forsknings­interesser. Du kan gjerne legge ved en link til hjemmesiden din.

Reisebrev

Her kan du som er NAFOL-student skrive reisebrev om det profesjonelle utbyttet du har av utenlandsoppholdet ditt, som inspirasjon for andre NAFOL-studenter. Legg gjerne ved noen bilder.

Konferanseblogg

Hvis du har holdt en presentasjon ved en internasjonal konferanse og fått med deg noe du tror kan være av interesse for andre tilknyttet NAFOL, kan du skrive et innlegg til vår konferanseblogg.

Tekstene sendes til: post@nafol.net