Konferanseblogg

Poster Ellen Nesset MælanPosterpresentasjon i Locarno

Skrevet av Ellen Nesset Mælan

Da jeg kom over nettsiden til denne konferansen som skulle avholdes i den italiensk-språklige delen av Sveits, nølte jeg ikke med å melde meg på. Jeg skrev et abstract til konferansen på bakgrunn av den første artikkelen i avhandlingen min, som jeg ga tittelen «Supporting pupils’ mental health through everyday practices: A qualitative study of teachers and head teachers». Abstractet ble akseptert og trykket i en konferansebok der alle konferansebidragene ble samlet. Jeg meldte meg på konferansen med en poster-presentasjon, fordi jeg tenkte det var en fin anledning til å komme i snakk med forskere som er interessert i samme felt som meg. Jeg fikk god hjelp av kommunikasjonsavdelingen på høgskolen med å designe og trykke posteren, og selv om jeg fikk beskjed om å kutte ut mye av teksten jeg gjerne ville ha med, ble jeg godt fornøyd med resultatet. Jeg trykket også opp et hand-out ark med litt mer tekst og noen flere referanser, som jeg delte ut til de som var interessert i å lese mer om studien min.

Det viste seg at konferansen ble holdt på både italiensk og engelsk, men med oversettelse begge veier. Forskere fra mer enn 20 ulike land deltok på konferansen, og praten i pausene gikk både på engelsk, italiensk, fransk og tysk. Locarno er en hyggelig liten by helt sør i Sveits som minner mye om det nordlige Italia, iblandet sveitsisk punktlighet (!). Det var intense og lange dager, men med lange lunsjpauser midt på dagen fylt med et fantastisk utvalg av lunsjretter.

Posterpresentasjonene foregikk i kaffepausene, der hver av forskerne fikk tildelt tid til å presentere seg selv og prosjektet sitt, før deltakerne kunne stille spørsmål og komme med innspill. Det var en utrolig fin måte å komme i kontakt med andre forskere på, dele erfaringer og diskutere fellestrekk og særegenheter ved våre skoler. Jeg fikk også luftet en del problemstillinger om forskning innenfor feltet positiv psykologi og psykisk helsefremming i ulike utdanningssystem med forsker-kapasiteter på feltet. Særlig spennende var det å komme i kontakt med et forskerteam i Zürich som har gjennomført en veldig spennende studie, og jeg kommer definitivt til å følge med på publiseringer fra dem i tida fremover. Ellers var nok høydepunktene på konferansen for min del å få høre Marcel Janosz fortelle om sin mangeårige forskning fra Montreal i Canada, i tillegg til å høre Laura Nada fra universitetet i Padova, Italia, som snakket om inkludering og well-being.