Konferanseblogg

33rd National SPERA Conference, Canberra Australia 27.-29. September 2017

Rethinking Rurality: Writing the Rural into Policy and Practice

Skrevet av Anna – Maria Stenseth

Kort om konferansen

SPERA, The Society for the Provision of Education in Rural Australia består av mennesker som deler en felles interesse og forpliktelse til å opprettholde og utvikle formålstjenlig utdanningsmuligheter for det rurale Australia. Konferansen gjennomføres årlig, i tillegg produserer foreningen nyhetsbrev og journaler, for mer informasjon se her.

På konferansen deltok både lærer-utdannere, skoleledere, lærere og akademikeren. Det er en relativ liten konferanse med 60-70 deltakere, så det var forholdsvis trygt å delta på min først internasjonale konferanse her. I tillegg til keynote speakers, var det flere parallellsesjoner hver dag. Det var ikke alltid like enkelt å vite hvilken sesjon en ønsket å delta på, til tider var det flere som var svært interessante.

Presentasjon av paper

Forskningsgruppa «Space and Time in Education» ved UiT, Norges Arktiske Universitet ønsket å dra på en felles konferanse med temaer som opptar medlemmene. Slik har det seg at fire av oss reiste til Australia. Det var flott og betryggende å delta på den første internasjonale konferansen med mennesker som har gjort dette før, og som kunne bidra med støtte når den litt usikre stipendiaten, altså jeg, lurte på om hun holdt mål. Det viste seg etter hvert at det var ulikt nivå på det som ble presentert, så da kunne jeg senke skuldrene noe. Jeg holdt mitt innlegg på en av parallellsesjonene den siste dagen, så jeg hadde nok av tid til å finpusse materialet (og til å «gruglede» meg). Presentasjonen hadde tittelen “Looking into the intersection between gender and rural space”. Prosessen med å ferdigstille presentasjonen var både krevende og lærerikt. Her ga jeg et innblikk i eget prosjekt, og presenterte noe av det som er gjort innen forskningsfeltet (på rural, gender og utdanning) de siste ti årene. Jeg fikk svært mange gode og konstruktive tilbakemeldinger på presentasjonen. Det var forslag på alt fra design, til søkeord til litteraturforslag. Jeg kom også i kontakt med andre på feltet som ønsket et videre samarbeid.  De andre på forskningsgruppa; professor Gry Paulgaard, professor Unn – Doris Bæck og postdoktor Outi Autti presenterte også sine papers. Konferansen var givende på flere områder. Alle fire fikk viktige, nye kontakter som vi planlegger et videre samarbeid med. Vi hadde også møter på forskningsgruppa der vi diskuterte våre forskningsprosjekter og videre framdrift.

Sosialt

Det ble også tid til sosiale sammenkomster på konferansen. Vi møttes til «meet and greet» den første kvelden, og sjøl om jeg slet med jetlag, så holdt jeg ut et par timer. Dag to hadde vi konferansemiddag der vi fikk anledning til å snakke med flere av deltakerne, noe som var hyggelig. Det var blant annet stipendiater fra Australia der, de hadde laget en facebookside der vi som arbeider med rural-forskning kan dele erfaringer, her ble jeg invitert til å delta.

Vi i forskningsgruppa tok oss også tid til å være litt turister i Sydney etter konferansen, det var en flott opplevelse. Oppholdet i Sydney, og muligheten til å bli bedre kjent med de andre på gruppa og deres prosjekter var givende.

Til slutt vil jeg nevne at vi fikk flere anledninger til å oppleve kenguruer i naturlig omgivelser da de holdt til i utkanten av campus.

Tusen takk til NAFOL for reisestøtte!