Konferanseblogg

Skrevet av Monika Merket

NERA nettverket inviterte i år til konferanse den 4.-6. mars ved Universitet i Turku, Finland under tittelen; Rethinking the futures of education in the Nordic countries. Konferansen ble blant annet åpnet av Finlands utdanningsminister; Li Andersson som holdt en god tale omkring finsk lærerutdanning og det finske utdanningssystemet.

Li Andersson holder foredrag. Foto

Jeg ble anbefalt denne konferansen av min veileder da den hadde et nettverk som fokuserte på utdanningspolitikk i de nordiske landene og dette er tema for min første artikkel. Dette var også et tema som ble understreket ved den første hoved taleren; Professor Fazal Rizvi, ved Universitetet i Melbourne, Australia under tittelen: Transnational Circulation of Educational Ideas: Its diverse forms and uneven consequences. Det globale perspektivet i den nordiske konteksten ga meg nye perspektiver å ta med inn i det videre arbeidet. Jeg reiste sammen med en annen stipendiat ved Institutt for lærerutdanning, NTNU, Hanne Alterhaug.

Dette var min første konferanse hvor jeg holdt innlegg og det var en lærerik og spennende opplevelse. Jeg la fram en artikkel med tittelen: A comparative analysis of policy in a five-year-integrated teacher education in Norway and OECD. Som dere ser på bilde nummer to, så var jeg engasjert og ivrig under presentasjonen.

Monika Merket holder presentasjon. Foto

Monika Merket holder presentasjon. Foto

Under og etter sesjonene ble det også mulighet til å knytte relasjoner til andre stipendiater og professorer til videre samarbeid. Jeg fikk snakket med Lisbeth Lundahl som jeg henviser til og referer til teoretisk i den første artikkelen og avtalt et videre samarbeid med henne. Dette er kanskje noe av det viktigste og mest lærerike med å dra på konferanser, diskutere og knytte relasjoner.

Etter to dager med mange spennende og lærerike sesjoner på Universitet i Turku, ble det den siste dagen tid til en liten løpetur i den vakre byen Åbo for å fordøye alle inntrykkene i løpet av de siste dagene.

Sjøpromendae. Foto

Takk til NAFOL for mulighet til å dra på konferanse, det er viktig for å få nye perspektiver i arbeidet med doktorgraden og knytte god relasjoner til med-kollegaer i andre land.

TAKK 😊