Konferanseblogg

ECCE 2017: VI International Conference «Early Childhood Care and Education»

Skrevet av Soern Finn Menning

Den fjerde internasjonale ECCE konferansen fant sted ved den ærverdige Lomonosov Moscow State University, Russland. Deltagerne kom fra 32 forskjellige land, men hadde en hovedvekt på deltagere fra Øst-Europa og her mest fra Russland. Dette gå meg mulighet til å besøke en konferanse i et forskningsmiljø som jeg hadde lite kjennskap fra før.

Da jeg kom til Moskva ble jeg overasket over at jeg hadde glemt hvordan det var å reise i et land med lite engelskpråkyndighet og et skrift som man ikke kan lese.  Å reise med t-banen er så klart en opplevelse for seg selv. Her kan det sees imponerende mosaikker, og på nærmere undersøkelse ser man at disse viser f.eks. Stalin som møter arbeiderne. På perrongen har man valgt å ikke forandre det praktfulle T-bane stasjonen og skiltene er på kyrillisk. Men T-bane trafikken kjører i imponerende 1-2 minutters takt, så å bytte tilbake går raskt. Både i t-banen og i bybildet er Russlands historiske kontraster svært synlig. Her treffer kommunistiske brutalarkitektur på en rekke av Ferrari og Lamborghini biler og Lenins oppbevarte kropp ligger rett ovenfor et kjøpesenter som selger luksusmerker.

At konferansen hadde et fokus mot russiske og østeuropeiske deltager førte til at både russisk og engelsk var de offisielle språkene til konferansen. For å sørge for at alle deltakerne kunne følge med, var derfor simultanoversetting tilgjengelig. Det kan sies en ting om simultanoversetning av vitenskapelige foredrag: Det fungerer dårlig, noe som minner en om hvor viktig det er å finne et fellesspråk som basis for vitenskapelig kommunikasjon i slike tilfeller. Dette gjorde det også vanskelig å si hvor mye mine russiske tilhører fikk ute av mitt foredrag. Samtidig fikk jeg noe positiv tilbakemelding av andre engelsktalende konferansedeltager. Når det gjelder tidsbruken ser det ut som at de russiske key-note speakers var ikke veldig opptatt av å holde et tidsskjema, som førte til at etter at formiddagene var gjennomført, var vi allerede minst en time forsinket. De individuelle sesjoner var bedre organisert og alle fikk snakke sin fastsatte tid. Her var det også spennende å se hvordan internasjonale kvalitetsmåleverktøy ble direkte overtatt av de russiske barnehageforskningsmiljø. Generell kan de sies at barnehageforskning er her sterk preget av psykologiske tilnærminger. Dette er nok også betinget i arven etter Vygotsky som hedres i mange situasjoner.

Alt i alt kan dette beskrive som var interessant reise og jeg vil takke NAFOL for å få innblikk i en ukjent by og forskningsmiljø.

I bakgrunnen på bildet ser dere hovedbygning til MSU, som er den høyeste utdanningsbygningen i verden. Tårnet er 240 høyt og bygningen har 36 etasjer. Det er ca. 33 km av korridorer og ca. 5000 rom, og dette er bare hovedbygningen.