Konferanseblogg

ISATT 2017: International Study Association on Teachers and Teaching

Skrevet av Irina Ivashenko Amdal

Mitt navn er Irina Ivashenko Amdal, og i dette blogginnlegg vil jeg fortelle om min første reise på en internasjonal konferanse. Konferansen fant sted i den vakre spanske byen Salamanca i juli 2017, og ble arrangert i regi av International Study Association on Teachers and Teaching (ISATT).

ISATT er en organisasjon som har utvikling av kunnskap om læreridentitet og lærerrollen som mål. ISATT har interesse for relasjon mellom læreres arbeidsvilkår og læreres yrkesutøvelse. Denne organisasjonen har en visjon om å øke samholdet mellom teori og praksis i læreres arbeidshverdag.  ISATT ble grunnlagt i oktober 1983, og er nå en av de ledende organisasjoner på sitt felt.

Annethvert år arrangerer ISATT en internasjonal konferanse, og tema for årets konferanse var “Teaching search and research”. Konferansen holdt sted i det snart 800-års gamle universitet i Salamanca (Spania). Dette universitetet er det eldste i Spania og fjerde eldste i Europa.

ISATT konferansene har en tradisjon i å arrangere pre-conference for ph.d.-studenter. I årets pre-conference ble fire workshops satt opp for deltagere. Temaer for workshop varierte fra ulike måter å aktivisere læringsprosess, gameifisation samt håndtering av referanser i Mendeley-verktøy til publisering av vitenskapelige artikler.

Dagen etter startet den store konferansen, og to dager etter var det min tur til å presentere. Jeg har konstruert min presentasjon slik at deltagere kunne skape seg et overordnet bilde av hvem er jeg, hva er mine forskningsinteresser og hva er hensikten med min presentasjon på ISATT-2017. Jeg har også fortalt om hvilken plass den studie jeg presenterte på konferansen har i det større prosjekt jeg gjennomfører i forbindelse med doktorgradsutdanning.

I mitt prosjekt er overgangen fra grunnskolelærerutdanningen til læreryrket sentralt. Prosjektets sentrale interesse er oppfatninger om læreryrket som grunnskolelærerstudenter og nyutdannede lærere har. I min studie forsøker jeg å finne ut hvordan overgang til læreryrket innvirker på oppfatningene nye lærere har om læreryrket. Som en del av prosjektet har jeg gjennomført en litteratur review av studier som anvender konseptet «teacher perspectives». Dette konseptet er en av de sentrale innenfor teacher thinking forskningstradisjon og omfavner læreres måter å oppfatte sitt yrke og sin yrkesaktivitet på. I denne review kom jeg frem til flere aspekter om hvordan oppfatninger om læreryrket kan forklare utfordringer nye lærere har i oppstartfasen av sitt yrkesliv. Resultatene av denne studie var grunnleggende for den presentasjonen jeg ville bidra med i årets ISATT-konferanse i Salamanca.  Presentasjonen gikk veldig bra og ble avsluttet med en spørsmål-svar-runde.

Det var spennende å oppleve at representanter fra ulike verdensdeler har en felles interesse for utvikling av læreryrket, for det tema jeg selv brenner for. Jeg fikk følelse av at det ikke er engelsk som et internasjonalt språk som gjør det mulig å forene de ulike deltagere på ISATT-konferansen. Jeg synes deltagere snakket et annet språk – språk av felles interesse. Felles interesse for læreres daglige arbeid, utfordringer de opplever og måter de mestrer sitt yrke er noe som gjennomsyret både store og små samtaler og diskusjoner på konferansen. En forskningsmetodisk aktualisering og oppsummering av disse og mange andre temaer presenterte keynote-speakers. Hver dag av årets konferanse ble dedikert til ett foredrag som ble holdt av Jean Clandinin (University of Alberta), Jukka Husu (University of Turku, Finland), Lily Orland-Barak (University of Haifa, Israel), Maria Assunção Flores (University of Minho, Portugal).

I programmet til ISATT-konferansen ble flere sosiale aktiviteter inkludert, der blant annet tur til Det gamle biblioteket (Old library of the University of Salamanca) som jeg fikk oppleve. Biblioteket har en unik samling av håndskrevet bøker systematisert i et svært beskyttet rom.  Vanligvis får ikke turister lov til å komme inn på dette rommet.  En kan titte på boksamlingen gjennom en glassdør som gir mulighet å få oversikt og få inntrykk av Det gamle biblioteket. Vi som var deltagere av ISATT-konferanse fikk komme inn i selveste lageret og fikk en utmerket innføring i bibliotekets historie og boksamling. Vi fikk også presentert to bøker fra antikken og et atlas fra 1500-tallet.

Årets ISATT-konferanse var faglig og opplevelsesrik, og ikke minst maten vi fikk i lunsjpausene. Spansk tapastradisjon imponerte med sitt mangfold av matretter, serveringsmetoder og smakskombinasjoner. En slik lunsj gir ikke kun næring til kroppen, men til sjelen og fantasien også.

Til slutt i dette innlegget vil jeg takke min veileder Ilmi Wilbergh som reiste med meg til konferansen og introduserte meg til en konferansekultur som var helt ukjent for meg tidligere. Jeg vil også takke min medveileder Marit Ulvik som introduserte ISATT for oss. Jeg vil også takke NAFOL for de støtteordningene som gjør det mulig å delta på relevante konferanser på et nasjonalt og et internasjonalt nivå. Opplevelsene av en slik reise som jeg har gjort i Salamanca er ubegripelig store, noe som gjør meg til en Ph.D.-student som er full av motivasjon til å fortsette med prosjektet.

Noen bilder til slutt:

Jeg presenterer mitt prosjekt
Bak denne glassdøra ligger en godt bevart samling av historiske bøker. Lengere enn denne glassdøren kan turister ikke komme. Vi fikk denne mulighet.
Salamanca i kveldssol