Konferanseblogg

ALTE 2017: The Association of Language Testers in Europe

Skrevet av Karina Mahan

ALTE i Bologna

ALTE (The Association of Language Testers in Europe) er en organisasjon for språktestutviklerne i Europa. Hvert tredje år avholder de en konferanse som kan skryte på seg å være en av de mest prestisjefylte konferansene innenfor flerspråklighet og språkkompetanse, med over 500 deltakere. ALTE-konferansene er viktige møteplasser for samhandling mellom policymakers, testutviklere og språkforskere. Derfor var jeg veldig begeistret da abstractet til min første artikkel ble godkjent på den sjette internasjonale konferansen i nydelige Bologna, Italia, fra 3. til 5. mai.

Mitt fagfelt er Content and Language Integrated Learning (CLIL), som er en form for tospråklig undervisning. De fleste i Norge vet ikke hva det er, og det er sjeldent å møte andre CLIL-forskere. For første gang på en konferanse var det mange CLIL-forskere og policymakere tilstede. De snakket om både forskningsresultater og hvordan CLIL fungerer i ulike land. Jeg hadde det som plommen i CLIL-egget. Den første dagen var det flere interessante foredrag i mitt fagfelt.

Neste dag sto jeg for tur. Jeg skulle presentere en artikkel som jeg skriver sammen med min veileder, Lisbeth Brevik, og professor Marianne Ødegaard ved UiO. Artikkelen heter ”Characterizing CLIL Instruction.” Vi analyserer hvordan tospråklig undervisning foregår i norske klasserom der det snakkes for det meste engelsk. Dette blir den første studien som ser på tospråklig undervisning fra både innholdperspektiv (hvordan naturfag og matte undervises) og et språkperspektiv. Jeg var derfor spent på hva andre CLIL forskere ville synes om mitt prosjekt.

Karina Mahan på ALTEPresentasjonen gikk svært bra. På slutten var det en mann bakerst i rommet som ga meg mange positive tilbakemeldinger på presentasjonen. Etterpå ga han meg visittkortet sitt, og det slo meg at det var David Marsh, mannen som grunnla CLIL! Det var en morsom opplevelse, og vi har holdt kontakten siden. Senere på dagen hadde han en workshop om CLIL, og der fikk vi høre om hvordan CLIL ble stiftet og har utviklet seg gjennom Europa.

Det som var så annerledes med ALTE-konferansen i forhold til andre konferanser er at det er flere politikere og policymakers tilstede. De er der for å observere, komme i kontakt med forskere og bruke forskningen aktivt i policydokumenter. Jeg ble kontaktet av 4 slike deltakere fra England, Spania og Italia, som mente at forskningen min kunne støtte noen av forslagene deres til utvikling av tospråklige policyer. Det var litt uvant å tenke på, men også lærerikt å se hvor stor effekt forskning kan ha i praksis.

BruschettaSelv om mye skjedde under selveste konferansen glemte jeg heldigvis ikke at jeg var i vakre Italia. Det ble pizza, bruschetta og pasta hver dag. På fredag etter konferansen fikk jeg endelig nyte været, gå på restaurant og være en ordentlig turist resten av helgen.

Jeg vil veldig gjerne takke veilederen min Lisbeth Brevik, som oppfordret meg til å dra på denne konferansen. Det var litt skummelt å dra til utlandet alene for første gang, men det var en utrolig lærerik og gøy konferanse. Jeg vil også takke NAFOL for støtte til konferansen. Neste konferanse i sikte: AERA!

Top