Økonomiske støtteordninger

Ansatte ved NAFOLs nettverksinstitusjoner som er i et kvalifiseringsløp til førstelektor kan delta gratis (dvs. ingen deltakeravgift) på NAFOLs førstelektordager og NAFOLs konferanser.

Førstelektorarrangement

Som ansatt ved NAFOLs nettverksinstitusjoner kan du få inntil 2 000 kr i reisestøtte per førstelektorarrangement (arrangert av NAFOL) du deltar på.

  • Støtten utbetales i etterkant av din deltakelse til din institusjon.
  • Det er institusjonen som må sende faktura til NAFOL på det aktuelle antall deltakere som har deltatt fra din institusjon (antall x 2.000 kr).

Fakturainformasjon:

  • NAFOL godtar kun elektronisk faktura
  • Organisasjonsnummer: 974767880
  • K-sted 678005 (NTNU, Institutt for lærerutdanning)
  • Prosjektnummer: 90256704

Avbestilling av reise

Reisestøtte gis ikke ved avbestilling av reise. Eventuell refundering av kostnader er en sak mellom deg og ditt forsikringsselskap, og du må følge forsikringsselskapets regler og krav for dokumentasjon.