Økonomiske støtteordninger

Ansatte ved NAFOLs nettverksinstitusjoner som er i et kvalifiseringsløp til førstelektor kan delta gratis (dvs. ingen deltakeravgift) på NAFOLs førstelektordager og NAFOLs konferanser.

Førstelektorarrangement

Ansatte ved NAFOLs nettverksinstitusjoner kan få inntil 2 000 kr i reisestøtte per førstelektorarrangement (arrangert av NAFOL) de deltar på. Støtten utbetales i etterkant av arrangementet til de institusjonene som sender faktura til NAFOL på det aktuelle antall deltakere x 2.000 kr.

Fakturainformasjon:

  • NAFOL godtar kun elektronisk faktura
  • Organisasjonsnummer: 974767880
  • K-sted 678005 (NTNU, Institutt for lærerutdanning)
  • Prosjektnummer: 90256704
Top