Førstelektortilbud og – dager

NAFOL har ikke et eget førstelektorprogram, men det er et tilbud til ansatte ved NAFOLs nettverksinstitusjoner, både faglige og økonomiske.

Ansatte i førstelektorløp eller andre som er spesielt interesserte i førstelektorkompetanse, kan delta gratis (dvs. ingen deltakeravgift) på NAFOLs førstelektordager og NAFOLs konferanser.

Faglig program

  • Normalt tre samlinger per år (se lenger ned på denne siden for program).
  • Førstelektordagene legges til ulike høgskoler og universiteter i NAFOLs nettverk.
  • På førstelektordager kan deltakerne få veiledning på paper og opprykkssøknad.

NAFOL-konferanser

  • NAFOL arrangerer konferanser, nasjonale og internasjonale, hvert 2. år. Førstelektor­kandidater kan delta på disse uten å betale konferanseavgift.

Personer som ønsker å bli informert om NAFOLs tilbud til førstelektorkandidater via e-post kan henvende seg til post@nafol.net for å bli lagt inn på NAFOLs e-postliste.

Førstelektordager

2020

  • 9. mars, NTNU, Trondheim
  • 4. juni, Høgskolen i Østfold, Halden
  • 20.–22. oktober, Høgskulen på Vestlandet, Bergen

Mandag 9. mars

Påmeldingen er stengt.

Sted: NTNU Trondheim, campus Kalvskinnet, Lysholmbygget

Informasjon om parkering ved NTNU Kalvskinnet.

Rom: LY31, Lysholmbygget, 3. etasje

10.00–10.15 Velkommen v/ professor Kari Smith, NTNU

10.15–11.30 Workshop: Skrive artikkel-abstrakt v/ professor Kari Smith

11.30–12.15 Lunsj

12.15–13.15 Tilbakemelding på tekster, diskusjon v/ professor Kari Smith, NTNU og professor Ruben Vanderlinde, Ghent University

13.15–13.30 Pause med enkel servering, kaffe/te, frukt og kake

13.30–14.30 Writing the literature overview – some advice v/ professor Ruben Vanderline, Ghent University

14.30–14.45 Pause med enkel servering, kaffe/te, frukt og kake

14.45–15.45 Assessing literature sections in published articles v/ Ruben Vanderlinde og Kari Smith

15.45–16.00 Spørsmål og oppsummering

Top