Førstelektortilbud og – dager

NAFOL har ikke et eget førstelektorprogram, men det er et tilbud til ansatte ved NAFOLs nettverksinstitusjoner, både faglige og økonomiske.

Ansatte i førstelektorløp eller andre som er spesielt interesserte i førstelektorkompetanse, kan delta gratis (dvs. ingen deltakeravgift) på NAFOLs førstelektordager og NAFOLs konferanser.

Faglig program

  • Normalt tre samlinger per år (se lenger ned på denne siden for program).
  • Førstelektordagene legges til ulike høgskoler og universiteter i NAFOLs nettverk.
  • På førstelektordager kan deltakerne få veiledning på paper og opprykkssøknad.

NAFOL-konferanser

  • NAFOL arrangerer konferanser, nasjonale og internasjonale, hvert 2. år. Førstelektor­kandidater kan delta på disse uten å betale konferanseavgift.

Personer som ønsker å bli informert om NAFOLs tilbud til førstelektorkandidater via e-post kan henvende seg til post@nafol.net for å bli lagt inn på NAFOLs e-postliste.

Førstelektordager 2021

  • 11. mars, kl. 10–13. Digital samling
  • 1. juni. Fysisk samling om mulig, men sted ikke avklart
  • 9.–11. november. NAFOL/HVL/Norted-konferansen (vi betaler en overnatting)

11. mars 2021: Webinar, kl. 10.00–13.00

Påmelding til 11. mars 2021

Påmeldingsfrist: 4. mars 2021

10.00–10.30 Velkommen, bli kjent med hverandre, spørsmål om opprykkprosessen (plenum og breakout-rom), ved Kari Smith

10.30–10.50 Presentasjon og diskusjon om spørsmål (plenum)

10.50–11.00 Pause

11.00–11.30 Skrive litteraturoversikten i en artikkel, ved Kari Smith

11.30–11.50 Spørsmål og diskusjon (plenum)

11.50–12.00 Pause

12.00–12.30 Analysere litteraturgjennomgangen i to artikler (sendt ut i forkant) (breakout-rom)

12.30–13.00 Noen av gruppene presenterer sine analyser – diskusjon

  • Oppsummering (plenum)