Førstelektortilbud og – dager

NAFOL har ikke et eget førstelektorprogram, men det er et tilbud til ansatte ved NAFOLs nettverksinstitusjoner, både faglige og økonomiske.

Ansatte i førstelektorløp eller andre som er spesielt interesserte i førstelektorkompetanse, kan delta gratis (dvs. ingen deltakeravgift) på NAFOLs førstelektordager og NAFOLs konferanser.

Faglig program

  • Normalt tre samlinger per år (se lenger ned på denne siden for program).
  • Førstelektordagene legges til ulike høgskoler og universiteter i NAFOLs nettverk.
  • På førstelektordager kan deltakerne få veiledning på paper og opprykkssøknad.

NAFOL-konferanser

  • NAFOL arrangerer konferanser, nasjonale og internasjonale, hvert 2. år. Førstelektor­kandidater kan delta på disse uten å betale konferanseavgift.

Personer som ønsker å bli informert om NAFOLs tilbud til førstelektorkandidater via e-post kan henvende seg til post@nafol.net for å bli lagt inn på NAFOLs e-postliste.

Førstelektordager

2020

  • 9. mars, NTNU, Trondheim
  • 4. juni, Høgskolen i Østfold, Halden – avlyst, men se informasjon nedenfor
  • 20.–22. oktober, NAFOL/HVL/NorTED conference 2020 – digital konferanse

Erstatning for førstelektordag i juni

På grunn av situasjonen med covid-19 har NAFOL, i samsvar med NTNUs vedtak, bestemt at vi avlyser alle fysiske seminar ut vårsemesteret. Den planlagte førstelektordagen 4. juni ved Høgskolen i Østfold campus Halden blir derfor avlyst. I stedet får førstelektorkandidater tilbud om et nettbasert foredrag.

Nettbasert foredrag om praksisorientert forskning

Førstelektorkoordinator Kari Smith vil dele et opptak av et foredrag om temaet praksisorientert forsking.

Påmeldingen er stengt. Lenke til opptaket blir sendt på e-post til alle påmeldte.

Publiseringsdato for foredraget: 4. juni (NB: Dette er et opptak).

Ikke tekstlevering

Siden arrangementet er avlyst, blir det ikke tekstlevering. Det blir mulighet for tekstlevering med respons i plenum ved neste ordinære fysiske førstelektordag.