Førstelektortilbud og – dager

NAFOL har ikke et eget førstelektorprogram, men det er et tilbud til ansatte ved NAFOLs nettverksinstitusjoner, både faglige og økonomiske.

Ansatte i førstelektorløp eller andre som er spesielt interesserte i førstelektorkompetanse, kan delta gratis (dvs. ingen deltakeravgift) på NAFOLs førstelektordager og NAFOLs konferanser.

Faglig program

  • Normalt tre samlinger per år (se lenger ned på denne siden for program).
  • Førstelektordagene legges til ulike høgskoler og universiteter i NAFOLs nettverk.
  • På førstelektordager kan deltakerne få veiledning på paper og opprykkssøknad.

NAFOL-konferanser

  • NAFOL arrangerer konferanser, nasjonale og internasjonale, hvert 2. år. Førstelektor­kandidater kan delta på disse uten å betale konferanseavgift.

Personer som ønsker å bli informert om NAFOLs tilbud til førstelektorkandidater via e-post kan henvende seg til post@nafol.net for å bli lagt inn på NAFOLs e-postliste.

Førstelektordager 2021

  • 11. mars, kl. 10–13. Webinar
  • 1. juni. Webinar
  • 9.–11. november. NAFOL/HVL-konferansen (vi betaler en overnatting)

Førstelektordager 2022

  • 7.–9. juni. Avslutningskonferanse

1. juni 2021: Webinar, kl. 09.00–12.00

Påmeldingen er stengt.

Påmeldingsfrist: 28. mai 2021

09.00–09.15 Velkommen, bli kjent med hverandre, spørsmål om opprykkprosessen, ved Kari Smith (NTNU)

09.15–10.15 Profileringsdokumentet, innlegg 45 min, diskusjon i plenum 15 min, ved førstelektor Anita Normann (NTNU)

10.15–10.30 Pause

10.30–10.50 Breakout-rom: Diskutere utfordringer og spørsmål om opprykksprosessen.

  • Velg en talsperson fra gruppen

10.50–11.10 Gruppene rapporterer, Anita Normann og Kari Smith kommenterer (plenum)

11.10–11.50 Hva er en profesjon? Hva betyr det å være profesjonell? Profesjonell utvikling, ved Kari Smith

11.50–12.00 Spørsmål og diskusjon, oppsummering, ved Kari Smith