Førstelektortilbud og – dager

NAFOL har ikke et eget førstelektorprogram, men det er et tilbud til ansatte ved NAFOLs nettverksinstitusjoner, både faglige og økonomiske.

Ansatte i førstelektorløp eller andre som er spesielt interesserte i førstelektorkompetanse, kan delta gratis (dvs. ingen deltakeravgift) på NAFOLs førstelektordager og NAFOLs konferanser.

Faglig program

  • Normalt tre samlinger per år (se lenger ned på denne siden for program).
  • Førstelektordagene legges til ulike høgskoler og universiteter i NAFOLs nettverk.
  • På førstelektordager kan deltakerne få veiledning på paper og opprykkssøknad.

NAFOL-konferanser

  • NAFOL arrangerer konferanser, nasjonale og internasjonale, hvert 2. år. Førstelektor­kandidater kan delta på disse uten å betale konferanseavgift.

Personer som ønsker å bli informert om NAFOLs tilbud til førstelektorkandidater via e-post kan henvende seg til post@nafol.net for å bli lagt inn på NAFOLs e-postliste.

Førstelektordager

2020

  • 9. mars, NTNU, Trondheim
  • 4. juni, Høgskolen i Østfold, Halden – avlyst, men se informasjon nedenfor
  • 20.–22. oktober, NAFOL/HVL/NorTED conference 2020 – digital konferanse

Erstatning for førstelektordag i juni

På grunn av situasjonen med covid-19 har NAFOL, i samsvar med NTNUs vedtak, bestemt at vi avlyser alle fysiske seminar ut vårsemesteret. Den planlagte førstelektordagen 4. juni ved Høgskolen i Østfold campus Halden blir derfor avlyst. I stedet får førstelektorkandidater tilbud om et nettbasert foredrag.

Nettbasert foredrag om praksisorientert forskning

Førstelektorkoordinator Kari Smith vil dele et opptak av et foredrag om temaet praksisorientert forsking. For å få tilsendt lenke til dette foredraget må man melde seg på via påmeldingsskjemaet nedenfor.

Publiseringsdato for foredraget: 4. juni (NB: Dette er et opptak).

Påmelding til nettbasert foredrag i juni

Ikke tekstlevering

Siden arrangementet er avlyst, blir det ikke tekstlevering. Det blir mulighet for tekstlevering med respons i plenum ved neste ordinære fysiske førstelektordag.

Top