Førstelektortilbud og – dager

NAFOL har ikke et eget førstelektorprogram, men det er et tilbud til ansatte ved NAFOLs nettverksinstitusjoner, både faglige og økonomiske.

Ansatte i førstelektorløp eller andre som er spesielt interesserte i førstelektorkompetanse, kan delta gratis (dvs. ingen deltakeravgift) på NAFOLs førstelektordager og NAFOLs konferanser.

Faglig program

  • Normalt tre samlinger per år (se lenger ned på denne siden for program).
  • Førstelektordagene legges til ulike høgskoler og universiteter i NAFOLs nettverk.
  • På førstelektordager kan deltakerne få veiledning på paper og opprykkssøknad.

NAFOL-konferanser

  • NAFOL arrangerer konferanser, nasjonale og internasjonale, hvert 2. år. Førstelektor­kandidater kan delta på disse uten å betale konferanseavgift.

Personer som ønsker å bli informert om NAFOLs tilbud til førstelektorkandidater via e-post kan henvende seg til post@nafol.net for å bli lagt inn på NAFOLs e-postliste.

Førstelektordager

2019

  • 14. mars, NTNU Trondheim
  • 13.–14. juni Summer School, Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske universitet
  • 8. november, Oslo. Clarion Hotel The Hub

2020

  • 9. mars
  • 4. juni
  • 20.–22. oktober

Fredag 8. november: Oslo, Clarion Hotel The Hub

Påmelding til førstelektordagen 8. november. Påmeldingfrist: 18. oktober

NB: Påmeldingsskjemaet har en grense på 45 påmeldinger, men det er mulig å sette seg på venteliste. Ta kontakt på post@nafol.net dersom du ikke får til å melde deg på, eller dersom du får feilmelding ved innsending av skjemaet.

10.00–10.15 Velkommen v/ professor Henning Fjørtoft (NTNU)

10.15–11.30 Tilbakemelding på tekster gruppevis v/ professor Henning Fjørtoft (NTNU)

11.30–11.45 Minglepause før lunsj

11.45–12.15 Lunsj på NAFOLs regning

12.15–13.15 Mixed Methods v/ førsteamanuensis Lisbeth Brevik (Universitetet i Oslo)

13.15–13.30 Pause med enkel servering

13.30–14.15 Hvordan dokumentere undervisningskompetanse? v/ professor Henning Fjørtoft (NTNU) i samtale med fersk førstelektor fra OsloMet, førstelektor Berit Bergheim (OsloMet)

14.15–14.30 Pause med enkel servering

14.30–16.00 Hva sier redaktøren? v/ professor Tone Kvernbekk (Universitetet i Oslo)

16.00–16.15 Spørsmål og oppsummering

Top