Forskerprofil: Trine Telnes

Bilde av Trine Telnes. fotoBarnehagelæreres ledelsespraksiser med de yngste barna (1–2 år)

Jeg er utdannet førskolelærer med ti års arbeidserfaring som pedagogisk leder i ulike barnehager, de fleste av årene i småbarnsgrupper med pedagogisk ansvar for de yngste barna (0–3 år). Mitt engasjement for barnehagefeltet er stort, og jeg har jobbet for barnehagebarna og barnehagelærerprofesjonen på ulike måter gjennom hele karrieren. Etter å ha fullført mastergraden min ved NTNU har jeg jobbet med undervisning og veiledning av barnehagelærerstudenter i pedagogikk og småbarnspedagogikk, samt tatt videreutdanning i universitets- og høgskolepedagogikk. Nå jobber jeg som stipendiat ved Nord universitet, campus Levanger, hvor doktorgradsprosjektet mitt er en tverrvitenskapelig studie i profesjonspraksis og barnehagepedagogikk. Prosjektet handler om barnehagelæreres pedagogiske ledelsespraksiser i interaksjonen med de yngste barna i barnehagen. Gjennom studien utforsker jeg hvordan barnehagelæreres ledelsespraksiser produseres og materialiseres i pedagogisk arbeid med de yngste barna, og hva som kjennetegner disse ledelsespraksisene. Tre småbarnsgrupper med sine tre respektive barnehagelærere har deltatt. Til innsamlingen av data om dette fenomenet har min egen fysiske tilstedeværelse i barnegruppene, bruken av håndholdt videokamera og GoPro-kamera, og intervju med barnehagelærerne vært spesielt viktig. I analysen av datamaterialet har jeg blant annet utviklet en kunst-basert forskningspraksis som jeg har kalt tegneserie-analyse. Med dette prosjektet er drømmen å bidra med ny kunnskap om pedagogisk ledelse av og med små barn i barnehagen, å synliggjøre denne delen av barnehagelærerprofesjonens egenart, samt å styrke profesjonen, utdanningen og barnehageforskningens kunnskapsgrunnlag.