Forskerproil: Tone Rove Nilsen

Tone Rove Nilsen. photoNasjonalt kunnskapssenter for barnehager/Nord universitet

Jeg gjennomfører et doktorgradsprosjekt ved Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager, der jeg er ansatt som næringsstipendiat. Jeg startet opp rett før jul i 2017. Her fikk jeg bli en del av det som hittil har vært Norges største forskningsprosjekt innen barnehagesektoren, Gode barnehager for barn i Norge (GoBaN). I samarbeid med GoBaN har jeg utarbeidet mitt prosjekt som omhandler norske barnehagers praksis med lekemateriell. Å være ansatt i en bedrift, der jeg får mulighet til å få forskerkompetanse og forskererfaring som jeg kan ta med meg tilbake i bedriften, føles som en unik mulighet til å være tett på praksis og forskning på samme tid. Et av hovedmålene, som næringsstipendiat, er å kunne spre forskningsbasert kunnskap tilbake til barnehagesektoren.

Interessen for å vite mer rundt kvalitet i barnehagen kom etter at jeg fikk egne barn. I doktorgradsprosjektet forsker jeg på det fysiske leke- og læringsmiljøet i barnehagen. Her undersøker jeg hvilke pedagogiske intensjoner, ideologier eller bevissthet som ligger bak valgene som tas rundt lekemateriell i barnehagen. Sentrale spørsmål handler utvalg og tilgjengelighet av lekemateriell og barnas lek, læring og utvikling. Barnehagelærernes perspektiv er sentralt, og i prosjektet kombinerer jeg kvantitativ data fra GoBaN med egen kvalitativ datainnsamling, der både observasjoner og intervjuer inngår.

Tiden i NAFOL har gitt meg mange nye bekjentskaper, og et godt faglig og sosialt nettverk. Med økonomisk støtte fra NAFOL har jeg presentert prosjektet mitt ved to internasjonale konferanser, i Budapest og i Thessaloniki. I NAFOL får jeg god øving i formidling av forskning, med oppgaver og utfordringer som leder meg videre i doktorgradsprosessen. Stipendiatlivet kan være krevende, og det er flott å få lov til å være en del av et støttende fellesskap.