Forskerprofil: Tonje Myrebøe

Tonje Myrebøe. fotoLæreres erfaringer og strategier i møte med elevers bruk av nedsettende og negative gruppebaserte ytringer

Jeg er utdannet allmennlærer og har jobbet mange år i grunnskolen. Jeg har i tillegg en mastergrad i flerkulturell og internasjonal utdanning.

Prosjektet mitt tar utgangspunkt i intervjuer med lærere i ungdomsskolen og videregående skole. Jeg undersøker lærernes erfaringer med og forståelser av elevers bruk av negative og nedsettende gruppebaserte ytringer, og hvordan de beskriver sine pedagogiske strategier i disse situasjonene. I en av artiklene mine undersøker jeg de situasjonene hvor lærerne erfarer denne typen ytringer som en integrert del av elevenes sosiale samspill, og søker å forstå den kompleksiteten og de flytende grensene som lærerne beskriver. I to andre artikler ser jeg nærmere på hvordan lærerne reflekterer og forhandler omkring egen selvpresentasjon i møte med elevers nedsettende gruppebaserte ytringer, samt hvilke pedagogiske strategier de tar i bruk og hvordan vi kan forstå disse strategiene i lys av utdanningspolitiske styringsdokumenter og føringer.

Økt kunnskap om lærerrollen i møte med disse fenomenene kan gi bedre grunnlag og nye perspektiver for å utvikle pedagoger og andre skoleansattes kompetanse når det kommer til å forebygge gruppebaserte fordommer i skolen.

Som doktorgradsstipendiat har det vært veldig positivt å være en del av et større forskningsmiljø og fellesskap gjennom NAFOL. I tillegg til muligheten for å knytte nye kontakter har det også bidratt til en bredere faglig utvikling, samt mulighet for å formidle egen forskning. Jeg har i tillegg satt pris på muligheten for å delta på internasjonale konferanser ved hjelp av NAFOLS økonomiske støtteordninger.