Forskerprofil: Terje André Bringeland

Terje André Bringeland. photoVirkningen av PISA-testen i det norske utdanningssystemet

Jeg er utdannet lektor og har en mastergrad i undervisningsvitenskap fra Høgskolen i Bergen. Før jeg begynte å jobbe med doktorgraden, jobbet jeg både som vikarlærer og skiftleder i privat sektor. Mine faglige interesser er utdanningspolitikk, tester, profesjonalitet, autonomi, ledelse, sosiale relasjoner, systemteori, ansvarlighet og maktforhold. Doktoravhandlingen min er en videreføring av masteroppgaven med nye teoretiske og empiriske perspektiver. Fokuset på PISA-testen som forskningsemne ble initiert av en samtale mellom masterstudenter om såkalte PISA-effekter.

I forskningslitteraturen har det vært påstander om at PISA-testen har ført til det ene og det andre i det norske utdanningssystemet. Til tross for slike påstander har det vært lite forskning fra ungdomsskoler og lite bruk av teoretisk overrekkende konseptualiseringer i forhold til denne tematikken. Jeg jobber kritisk med hvordan og hvorfor denne testen har påvirket det norske utdanningssystemet. Jeg analyserer endringer i makrostrukturer mellom to tiår hvor PISA er situert, og hvordan PISA oppleves og har innvirkning på skolelederes (rektorers) refleksivitet og blant en matematikklærer. Dette er et prosjekt som har en beskrivende, forklarende og utforskende tilnærming. Målet er å gi ny innsikt og nyanser til temaet med bruk av ulike metoder i designet av kasusstudier.

NAFOL gjør det lettere å møte andre akademikere fra andre forskningsinstitusjoner, i tillegg til kunnskapsdeling mellom nasjonale og internasjonale forskere.