Forskerprofil: Solveig Salthammer Kolaas

Solveig Salthammer Kolaas. photoOm meningsskaping og tverrkunstfaglig arbeid i valgfaget produksjon for scene

«Det er utrolig gøy! Og samtidig slitsomt, intenst og frustrerende når alt står på hodet før en forestilling. Men så er det så rørende og verdt det når du ser elevene mestrer og blomstrer!». Dette sier en ungdomsskolelærer om det å undervise i valgfaget produksjon for scene.

I doktorgradsprosjektet mitt undersøker jeg tverrkunstfaglig arbeid i valgfaget produksjon for scene fra et lærerperspektiv. Jeg er nysgjerrig på hvordan lærere i skolen opplever å undervise i praktisk-estetiske fag, og hvordan de arbeider med et tverrkunstfaglig fag som produksjon for scene. Jeg er nå inne i siste halvdel av doktorgradsperioden, og gleder meg til etter hvert å formidle funnene fra studien min. Doktorgradsprosjektet mitt er designet som en mixed-method-studie. Forskningsmaterialet har jeg generert gjennom en landsomfattende spørreskjemaundersøkelse blant lærere som underviser i faget produksjon for scene, og gjennom en kasusstudie der jeg har fulgt fire læreres arbeid med faget ved en ungdomsskole, gjennom ett skoleår. Jeg har selv bred erfaring fra arbeid med musikkteater, og mine faglige interesser dreier seg særlig om estetiske fag i skolen og scenekunst. I tillegg til at jeg underviser i musikk ved Nord universitet Levanger, er jeg frilans musiker og leder for Levanger Nye Teater.