Forskerprofil: Selma Dzemidzic Kristiansen

Selma Dzemidzi Kristiansen. photo

Ansikt-til-ansikt-promoterende samspill mellom samarbeidende læring

(Face-to-face promotive interaction of cooperative learning)

Som tidligere grunnskolelærer, skolepedagog og rådgiver (1994-2015) i Bosnia-Hercegovina, fokuserte jeg på studenters interaksjoner og relasjoner for vellykket fagfellesamarbeid og læring. Min internasjonale master i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo (2007) handler om kooperativ læring på barneskolenivå. Jeg støttet lærernes forberedelser til samarbeidende og inkluderende opplæring i sammenheng med sosialt og kulturelt mangfold i Bosnia-Hercegovina. Å delta i mange internasjonale forskningsprosjekter med fokus på klasseroms- / skoleforskning og inkludering, for eksempel Norwegian Cooperation Program on Research and Higher Education (WB 04/06), har gjort at jeg er opptatt av konseptet ‘samarbeid mellom jevnaldrende’.

Ph.d.-prosjektet mitt har som mål å bidra til en bedre forståelse av pedagogiske aspekter ved ansikt-til-ansikt-promoterende samhandling, som å oppmuntre og støtte alle jevnaldrende som deltar i små læringsgrupper og uttrykker tilfredshet for andres suksess. Å forbedre unge elevers interaksjon med passende promoterende interaksjon ansikt-til-ansikt er avgjørende for et vellykket fagfellesamarbeid i små samarbeidsgrupper.
Å være en del av NAFOL Kull 9A- er et spesielt bidrag til å forstå, praktisere og utfordre utviklingen av min individuelle og profesjonelle identitet som doktorgradsstipendiat i det internasjonale akademiske nettverket.