Forskerprofil: Ole Johan Sando

Ole Johan Sando. PhotoDet fysiske barnehagemiljøet i barnehagen og barns helse

Jeg er utdannet innen idrettsvitenskap og har undervist i fysisk aktivitet og helse på barnehagelærerutdanningen på Dronning Mauds Minne Høgskole siden 2010. Jeg har tidligere forsket på hvordan sikkerhetsfokuset i samfunnet påvirker barnehagebarns muligheter til fysisk aktiv lek, skader og ulykker i barnehagen og de yngste barnas uteaktiviteter i barnehagen på vinteren.

Jeg er nå en del av NFR-prosjektet EnCompetence, hvor vi utvikler kunnskap om barnehagens fysiske miljø. Mitt doktorgradsprosjekt omhandler hvordan barnehagens ute- og innemiljø påvirker barns trivsel og fysiske aktivitet, to sentrale helseindikatorer. Selv om det fysiske miljøet i barnehagen er en svært viktig del av læringsmiljøet, har vi lite kunnskap om hvordan barnehagemiljøet bør utformes for å støtte barns trivsel og fysiske aktivitet. Formålet med mitt arbeid er å bidra til ny kunnskap om dette.

Funnene i min studie tyder på at barn i ulik grad trives og er fysisk aktive i barnehagen, og at det fysiske miljøet er av betydning for barns lek, trivsel og fysiske aktivitet. Gjennom bevisst og målrettet tilrettelegging av det fysiske miljøet i barnehagen støtte barns trivsel og fysiske aktivitet.